Om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Vad gör vi?

Aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Varför finns Sweden Food Arena?

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges tredje största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att etablera en arena där områden som forskning, utveckling och innovation hanteras och stärks av branschen skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Styrelse

Per Arfvidsson, Lantmännen, ordförande
Håkan Björklund, Axfood
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Patrik Hansson, Arla Foods
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Anders Holmestig, LRF
Malin Jennerholm, Orkla Confectionery & Snacks
Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress
Anna Malmhake, The Absolut Company Pernod Ricard
Andreas Sbrodiglia, ICA

Versamhetsledare

Marie Gidlund

Kommunikationskommité

Wictoria Bondesson, LRF
Ulrika Dennerborg, ICA
Tove Larsson, Livsmedelsföretagen

Forsknings- och innovationskommitté

Robert Brummer, Örebro universitet
Anders Högberg, Orkla
Tomas Lagerberg, ABB
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Charlotta Szcezpanowski, Coop
Ulf Sonesson, RISE
Peter Annas, Lantmännen
Jeanette Purhagen, Food Science Sweden
Lena Åsheim, LRF

Styrelse

Per Arfvidsson, Lantmännen, ordförande
Håkan Björklund, Axfood
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Patrik Hansson, Arla Foods
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Anders Holmestig, LRF
Malin Jennerholm, Orkla Confectionery & Snacks
Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress
Anna Malmhake, The Absolut Company Pernod Ricard
Andreas Sbrodiglia, ICA

Versamhetsledare

Marie Gidlund

Kommunikationskommité

Wictoria Bondesson, LRF
Ulrika Dennerborg, ICA
Tove Larsson, Livsmedelsföretagen

Forsknings- och innovationskommitté

Robert Brummer, Örebro universitet
Anders Högberg, Orkla
Tomas Lagerberg, ABB
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Charlotta Szcezpanowski, Coop
Ulf Sonesson, RISE
Peter Annas, Lantmännen
Jeanette Purhagen, Food Science Sweden
Lena Åsheim, LRF

Vad vill vi?

 • Att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en central svensk industrigren.

 • Att livsmedelssektorns tillväxt har ökat.

 • Att forsknings- och innovationssatsningen inom livsmedelssektorn är i nivå med andra sektorer.

 • Visa att livsmedelsbranschen är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på kunskap och innovation inom livsmedelsbranschen.

Vad ska vi göra?

 • Gemensamt formulera behov av forskning och innovation.

 • Verka för bättre samverkan inom livsmedelskedjan samt med industri, institut, akademi och det offentliga och inom livsmedelskedjan.

 • Få fler aktörer intresserade av att delta i arenan.

Rapport för en innovativ livsmedelssektor

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass, är en studie kring hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett hållbart samhälle. Den beskriver livsmedelssektorns utmaningar och ger rekommendationer om vilka steg som bör tas framöver för att nå målet.

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass
Appendix till rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Riktad och långsiktig forskningssatsning på Sveriges nya tillväxtbransch – livsmedel

Torsdagen den 31 oktober lämnade Sweden Food Arena in sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. Ledorden för inspelet är innovation, nyskapande samverkan och tillväxt för hela livsmedelsbranschen.

Redan i dag är livsmedelsbranschen en av Sveriges främsta kärnsektorer, med 350 000 anställda. Branschen har stor potential att växa och utvecklas, men för det krävs ökad innovation och forskning, vilket i sin tur kräver investeringar. Vi har potential att bli den nya innovativa tillväxtnäringen som skapar jobb och god mat, bidrar till att lösa klimatutmaningarna, stärker folkhälsan och bidrar till en levande landsbygd – och samtidigt bli en internationell förebild som visar att vi kan ställa om sektorn, öka produktionen och samtidigt vara lönsamma.

Inspelet kan sammanfattas i fem övergripande punkter:

 • Riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya tillväxtbransch – livsmedel
 • Utveckla 20-talets strategiska innovationsprogram, baserad på missioner. Säkerställ samordning och samhandling mellan flera aktörer i systemet
 • Möjliggör snabb policyutveckling, regelverk etc där myndigheter ska vara både stödjande och främjande samt verka för samverkan och innovation.
 • En forskarskola för livsmedel, anpassad till företagens förutsättningar
 • Möjliggör tillväxt hos företag i olika skeenden

I inspelet yrkar Arenan på att under den kommande fyraårsperioden erhålla en stegvis ökning upp till minst 400 miljoner kronor per år med lång tidshorisont, riktad mot behovsstyrd forskning inom hela livsmedelskedjan. Branschen är beredd att möta upp detta, främst in-kind (tid, råvaror, provkörningar, m.m.) och på sikt med ökande lönsamhet även med egna medel.

För den som är intresserad av inspelet till sin helhet, finns det nåbart här.

Världens mest attraktiva
mat och dryck

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för
ett hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Klimatneutral
livsmedelsproduktion

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag över 30 medlemmar i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Vi vill gärna bli fler och välkomnar nya aktörer. Om du är intresserad att veta hur du kan bli en part i arenan kontaktar du Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena: marie.gidlund@swedenfoodarena.se

Läs gärna mer om vad det betyder att bli medlem här

Livsmedelsföretagen
LRF
SVENSK DAGLIGVARUHANDEL
Bakels
Polarbröd
Saltwell
Svenskmärkning AB
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Micvac
SCAN
ICA Sverige AB
Axfood AB
Lyckeby Culinar AB
The Absolut Company/Pernod Ricard
Orkla Confectionary & Snacks
Lantmännen ek förening
Food for Progress
Arla Foods ABa
Norrmejerier
Leksands
COOP
Löfbergs Lila
Swedish Match North Europe
Sveriges Bryggerier
AgroVäst AB
Paulig
Sveriges Bagare och konditorer

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan.

Ordförande: Per Arfvidsson, Lantmännen.
Patrik Hansson, Arla Foods
Malin Jennerholm, Orkla
Anna Malmhake, Pernod-Ricard
Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Håkan Björklund, Axfood
Andreas Sbrodiglia, ICA
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Anders Holmestig, LRF
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel