Om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Vad gör vi?

Aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Varför finns Sweden Food Arena?

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att etablera en arena där områden som forskning, utveckling och innovation hanteras och stärks av branschen skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Styrelse

Per Arfvidsson, Lantmännen, ordförande
Håkan Björklund, Axfood
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Patrik Hansson, Arla Foods
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Anders Holmestig, LRF
Malin Jennerholm, Orkla Confectionery & Snacks
Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress
Anna Malmhake, The Absolut Company Pernod Ricard
Andreas Sbrodiglia, ICA

Versamhetsledare

Marie Gidlund

Kommunikationskommité

Wictoria Bondesson, LRF
Ulrika Dennerborg, ICA
Tove Larsson, Livsmedelsföretagen

Forsknings- och innovationskommitté

Robert Brummer, Örebro universitet
Erik Fahlbeck, SLU
Anders Högberg, Orkla
Tomas Lagerberg, ABB
Mats Larsson, Lantmännen
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Charlotta Szcezpanowski, Coop
Ulf Sonesson, RISE
Anna Ström, Food Science Sweden

Styrelse

Per Arfvidsson, Lantmännen, ordförande
Håkan Björklund, Axfood
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Patrik Hansson, Arla Foods
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Anders Holmestig, LRF
Malin Jennerholm, Orkla Confectionery & Snacks
Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress
Anna Malmhake, The Absolut Company Pernod Ricard
Andreas Sbrodiglia, ICA

Versamhetsledare

Marie Gidlund

Kommunikationskommité

Wictoria Bondesson, LRF
Ulrika Dennerborg, ICA
Tove Larsson, Livsmedelsföretagen

Forsknings- och innovationskommitté

Robert Brummer, Örebro universitet
Erik Fahlbeck, SLU
Anders Högberg, Orkla
Tomas Lagerberg, ABB
Mats Larsson, Lantmännen
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Charlotta Szcezpanowski, Coop
Ulf Sonesson, RISE
Anna Ström, Food Science Sweden

Vad vill vi?

  • Att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en central svensk industrigren.

  • Att livsmedelssektorns tillväxt har ökat.

  • Att forsknings- och innovationssatsningen inom livsmedelssektorn är i nivå med andra sektorer.

  • Visa att livsmedelsbranschen är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på kunskap och innovation inom livsmedelsbranschen.

Vad ska vi göra?

  • Gemensamt formulera behov av forskning och innovation.

  • Verka för bättre samverkan inom livsmedelskedjan samt med industri, institut, akademi och det offentliga och inom livsmedelskedjan.

  • Få fler aktörer intresserade av att delta i arenan.

Rapport för en innovativ livsmedelssektor

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass, är en studie kring hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett hållbart samhälle. Den beskriver livsmedelssektorns utmaningar och ger rekommendationer om vilka steg som bör tas framöver för att nå målet.

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass
Appendix till rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Inom vilka områden har vi behov av forskning och innovation?

Arenan har till att börja med identifierat tre områden där det finns behov av forskning och innovation. Varje område arbetar med att definiera området, nuläget, ta fram ett önskat läge 2025-2030 och en handlingsplan med möjliga åtgärder och initiativ. Det kan bli aktuellt att starta arbete med fler områden framöver men för tillfället finns cirkulär mat, digitalisering & automation samt hälsa & smak.

Cirkulär mat

Digitalisering
& automation

Hälsa & smak

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag ett 60-tal undertecknade parter i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Vi vill gärna bli fler och välkomnar nya aktörer. Om du är intresserad att veta hur du kan bli en part i arenan kontaktar du Marie Gidlund, verksamhetsledare för Sweden Food Arena: marie.gidlund@swedenfoodarena.se

ABB
Alfred Nobels Science Park
Arla foods
Bakels Sweden
Atria
Axfood
Barilla Sverige
Bergendahls
Chokofa
Coop Sverige
Cybercom Sweden
Delicato
Dugges bryggeri
Fazer bageri
Fazer Food services
Findus Sverige
Food for progress Scandinavia
Good trade Scandinavia
HK Scan Sweden
Hushållningssällskapet
ICA Sverige
Igelösa Life Science
Lantmännen
Livsmedelsföretagen
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
LRF Mjölk
Lyckeby Culinar
Lyckey Starch
Löfbergs Lila
Martin&Servera
Matfabrikören Sverige
Max Burgers
Menigo Food Service
Mountainfield
Nordisk Råvara
Nordic Sugar
Norrmejerier ekonomisk förening
O. Kavli
Oatly
Orkla
Santa Maria
Pernod-Ricard/Absolut Company
Polarbröd
Restaurangakademien
Saltå Kvarn
Solina Sweden
Spendrups Bryggeri
Svensk Dagligvaruhandel
Swedish Match North Europe
Swedish Nutrition Foundation
Svenska Köttföretagen
Sveriges Bagare och konditorer
Sveriges Bryggerier
WA3RM
Visita
Vivels bageri

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan.

Ordförande: Per Arfvidsson, Lantmännen.
Patrik Hansson, Arla Foods
Malin Jennerholm, Orkla
Anna Malmhake, Pernod-Ricard
Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Håkan Björklund, Axfood
Andreas Sbrodiglia, ICA
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Anders Holmestig, LRF
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel