Om Sweden Food Arena

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer från hela livsmedelskedjan samverkar kring innovation och forskning för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi vars syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja samt öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås.

Tillsammans skapar vi en livsmedelskedja i världsklass.

Vad gör vi?

Aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Varför finns Sweden Food Arena?

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges tredje största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att etablera en arena där områden som forskning, utveckling och innovation hanteras och stärks av branschen skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Vad vill vi?

 • Att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en tillväxtmotor i svensk ekonomi.

 • Att livsmedelssektorns tillväxt har ökat.

 • Att forsknings- och innovationssatsningen inom livsmedelssektorn är i nivå med andra sektorer.

 • Visa att livsmedelsbranschen är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på kunskap och innovation inom livsmedelsbranschen.

Vad ska vi göra?

 • Gemensamt formulera behov av forskning och innovation.

 • Verka för bättre samverkan inom livsmedelskedjan samt med industri, institut, akademi och det offentliga och inom livsmedelskedjan.

 • Få fler aktörer intresserade av att delta i arenan.

Vad vill vi?

 • Att Sveriges livsmedelsbransch 2030 är en tillväxtmotor i svensk ekonomi.

 • Att livsmedelssektorns tillväxt har ökat.

 • Att forsknings- och innovationssatsningen inom livsmedelssektorn är i nivå med andra sektorer.

 • Visa att livsmedelsbranschen är beredd att investera i Sverige – med stöd av institut, universitet, högskolor och mer offensiva och fokuserade statliga satsningar på kunskap och innovation inom livsmedelsbranschen.

Vad ska vi göra?

 • Gemensamt formulera behov av forskning och innovation.

 • Verka för bättre samverkan inom livsmedelskedjan samt med industri, institut, akademi och det offentliga och inom livsmedelskedjan.

 • Få fler aktörer intresserade av att delta i arenan.

Styrelse

Anette Hällkvist, ICA
Anna-Kajsa Lidell, Representant för förädlingsledet
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Håkan Björklund, Axfood
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel
Malin Jennerholm, Representant för förädlingsledet
Per Arfvidsson, Lantmännen, ordförande
Pernilla Winnhed, LRF

Verksamhetsledare

Marie Gidlund

Innovationsledare

Kerstin Eriksson

Samordnings-och ledningsgrupp

Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Håkan Christensson, Lyckeby Culinar
Marie Gidlund, Verksamhetsledare
Per Arfvidsson, Lantmännen, ordförande
Sofia Steinwall, ICA
Wictoria Bondesson, LRF

Public Affairs-kommitté

Johnny Kjellström, LRF
Martin Andersson, Svensk Dagligvaruhandel
Rasmus Bäckström, Livsmedelsföretagen

Forsknings- och innovationskommitté

Anders Högberg, Orkla
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Jeanette Purhagen, Food Science Sweden
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Lena Åsheim, LRF
Magnus Därth, Kött- och Charkföretagen
Patrik Schinzel, Coop
Peter Annas, Lantmännen
Robert Brummer, Örebro universitet
Ulf Sonesson, RISE

Sweden Food Arenas forsknings- och innovationsagenda

För att kunna bidra till att genomföra regeringens livsmedelsstrategi samt nå vår vision, våra mål och missioner behövs en gemensam innovations- och forskningssatsning i livsmedelssektorn utifrån näringens behov.

Det behövs ny kunskap och kompetens som kommer företagen till nytta samt ett ökat samarbete mellan näringsliv, myndigheter, akademi och politik. Med vår innovations- och forskningsagenda vill vi ge inspiration till att tänka nytt, tänka stort och tänka tillsammans.

Under 2022 har näringens behov av ökade satsningar på innovation och forskning kartlagts i två värdekedjor; växtbaserat och sjömat. Kartläggningen visar på vikten av sammanhängande insatser som stärker hela värdekedjor.

Riktad och långsiktig forskningssatsning på Sveriges nya tillväxtbransch – livsmedel

Torsdagen den 31 oktober lämnade Sweden Food Arena in sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. Ledorden för inspelet är innovation, nyskapande samverkan och tillväxt för hela livsmedelsbranschen.

Redan i dag är livsmedelsbranschen en av Sveriges främsta kärnsektorer, med 350 000 anställda. Branschen har stor potential att växa och utvecklas, men för det krävs ökad innovation och forskning, vilket i sin tur kräver investeringar. Vi har potential att bli den nya innovativa tillväxtnäringen som skapar jobb och god mat, bidrar till att lösa klimatutmaningarna, stärker folkhälsan och bidrar till en levande landsbygd – och samtidigt bli en internationell förebild som visar att vi kan ställa om sektorn, öka produktionen och samtidigt vara lönsamma.

Inspelet kan sammanfattas i fem övergripande punkter:

 • Riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya tillväxtbransch – livsmedel
 • Utveckla 20-talets strategiska innovationsprogram, baserad på missioner. Säkerställ samordning och samhandling mellan flera aktörer i systemet
 • Möjliggör snabb policyutveckling, regelverk etc där myndigheter ska vara både stödjande och främjande samt verka för samverkan och innovation.
 • En forskarskola för livsmedel, anpassad till företagens förutsättningar
 • Möjliggör tillväxt hos företag i olika skeenden

I inspelet yrkar Arenan på att under den kommande fyraårsperioden erhålla en stegvis ökning upp till minst 400 miljoner kronor per år med lång tidshorisont, riktad mot behovsstyrd forskning inom hela livsmedelskedjan. Branschen är beredd att möta upp detta, främst in-kind (tid, råvaror, provkörningar, m.m.) och på sikt med ökande lönsamhet även med egna medel.

För den som är intresserad av inspelet till sin helhet, finns det nåbart här.

Rapport för en innovativ livsmedelssektor

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass, är en studie kring hur man skapar en innovativ och framgångsrik livsmedelssektor i ett hållbart samhälle. Den beskriver livsmedelssektorns utmaningar och ger rekommendationer om vilka steg som bör tas framöver för att nå målet.

Rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass
Appendix till rapporten, Forskning och innovation för en livsmedelssektor i världsklass

Världens mest attraktiva
mat och dryck

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för
ett hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Klimatneutral
livsmedelsproduktion

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag 60 medlemmar i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel.

Läs gärna mer i vår medlemsfolder.

Livsmedelsföretagen
LRF
SVENSK DAGLIGVARUHANDEL
Bakels
Polarbröd
Saltwell
Svenskmärkning
Eurofins Food & Feed Testing Sweden
Micvac
Fazer
Siemens
Spendrups
Solina Sweden AB
Nifa ek förening
Mossagården Eko AB
Slow Food Sápmi
Ostrea Production Sweden AB
Kött och Charkföretagen
Brännland Cider AB
Wa3rm AB
Alex&Phil AB
AgroNod AB
HKScan
ICA Sverige
Axfood
Lyckeby Culinar
The Absolut Company/Pernod Ricard
Orkla Confectionary & Snacks
Lantmännen ek förening
Food for Progress
Arla Foods
Vattenbrukscentrum Norr
Foodchain byBlockchain
STUA
Bama Nordic
Plant Based Standard
Aventure AB
Oatly AB
Krinova Incubator & Science Park
Simsufoods AB
EnviroProcess Sweden AB
Food for progress Sweden AB
Bildgården AB
Norrmejerier
Leksands
COOP
Löfbergs Lila
Swedish Match North Europe
Sveriges Bryggerier
Agroväst Livsmedel
Paulig
Sveriges Bagare och konditorer
VoltaGreentech
LIVEKINDLY Collective
Fiskeribranchens Riksförbund
AgroÖst
HS Certifiering AB
Gotland Grönt Centrum AB
Oddbird International AB
Svensk Hampaindustri AB
Stockfiller AB
tracezilla ApS
Ecobot AB
QM technologies AB
Sproud International AB
Tractechnology AB
Nordarom AB
Peter o Bolinder AB
GroPro AB

Bli medlem

Vill du vara med och utveckla förutsättningarna för framtidens nya innovativa tillväxtnäring? Då är Sweden Food Arena rätt forum. Vi välkomnar såväl företag och branschorganisationer inom Livsmedelssverige, som företag i andra branscher som bidrar till och utvecklar livsmedelssektorn.

Sweden Food Arena och vår styrelse har satt en offensiv, men realistisk målbild till 2030:
• Sverige i topp 3 i innovationsrankingar för livsmedelssektorn i Europa.
• 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro.
• Livsmedelssektorn bidrar till att skapa minst 50 000 nya jobb i Sverige.
• Livsmedelssektorns exportandel ökar till 50 procent.

För att lyckas nå våra mål behöver vi engagera fler delar av samhället. Det krävs nyskapande samverkan med både myndigheter, akademi och politik. Vi behöver utveckla nya arbetssätt. Vi efterfrågar policylabs för att se över regelverk, nya typer av utlysningar och mycket mera. Det behövs en rejäl satsning på forskning och innovation inom livsmedelssektorn.

För att få gehör från de relevanta aktörerna behöver vi vara flera som talar med samlad röst och vi hoppas att så många som möjligt sluter upp bakom oss, så att vi tillsammans kan verka för hållbar matinnovation för fler jobb i Sverige och njutning i hela världen.

Som medlem får du:

• Delta i resan mot viktiga och skarpa mål: en livsmedelssektor i världsklass!
• Inbjudningar till arbetsgrupper för att utveckla vår gemensamma forskningsagenda.
• Möjligheten att bygga kontaktytor gentemot politik och akademi.
• Inflytande över hur plattformen utvecklas.
• Fler chanser till projekt i en vidare krets.

Om du vill veta mer om medlemskapet finns ytterligare information via denna folder. Tveka heller inte att kontakta vår innovationsledare Kerstin Eriksson med eventuella frågor.