Webbinarier

Se genomförda webbinarier nedan

Se genomförda webbinarier nedan

Inför utlysningen Ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

Den 25 mars 2021 öppnar Formas en utlysning med temat ”Forskningsprojekt för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd”. Ett viktigt kriterium för finansiering är att flera parter ingår i ansökan, dvs en part från akademi och minst en part från näring/industri/offentlig sektor. Under webbinariet presenterar några olika näringar behov man identifierat där företagen efterfrågar ökad kunskap och innovation.

Näringens behov
Om utlysningen
Se webbinarium om djurvälfärd med näringarna