Webbinarier och workshops

Se genomförda webbinarier och workshops nedan

Se genomförda webbinarier nedan

Inför utlysningen Ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

Den 25 mars 2021 öppnar Formas en utlysning med temat ”Forskningsprojekt för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd”. Ett viktigt kriterium för finansiering är att flera parter ingår i ansökan, dvs en part från akademi och minst en part från näring/industri/offentlig sektor. Under webbinariet presenterar några olika näringar behov man identifierat där företagen efterfrågar ökad kunskap och innovation.

Näringens behov
Om utlysningen
Se webbinarium om djurvälfärd med näringarna

Inför Formas utlysning Smak och Sensorik

Sweden Food Arean har undersökt innovations- och forskningsbehovet i den växtbaserade värdekedjan och under det arbetet framkom behovet av ökad kunskap och applikation av sensorik. Goda, smakrika produkter är avgörande för att öka konsumentens intresse och öka efterfrågan på exempelvis den proteinrika växt-, animalie- eller sjöbaserade maten. Med större precision i sensorikarbetet kan vi utveckla attraktiva livsmedel baserade på råvaror med mindre klimatavtryck men också minska matsvinnet. Sensorik är en av nycklarna till hållbar omställning och därmed förverkligandet av regeringens livsmedelsstrategi.

Med glädje ser vi nu fram emot Formas-utlysningen Smak och Sensorik och möjligheten att lyssna på Alexandra Jeremiassons presentation av utlysningens upplägg och förväntat effekt. Här kan du se informationsmötet:

Se informationsmöte

Här kan du läsa mer om utlysningen:

Formas sensorikutlysning

Sweden Food Arena arbetar med att initiera skapandet av grupper där företag och forskare/experter innoverar och forskar tillsammans, sk konsortier, för att lösa en större utmaning. Därför genomfördes ett kombinerat informationsmöte och workshop för att identifiera de utmaningar som företagen har relaterat till sensorik och produktutveckling. Efter workshoppen kommer utfallet summeras och intresserade företag och forskare att bjudas in till ytterligare fördjupning i frågeställningarna. Är du intresserad av att delta i projektansökan hör av dig till: kerstin.eriksson@swedenfoodarena.se. Målet är en stor skörd av riktigt bra ansökningar till Formas, ökad kunskap, mer innovation och fler samverkansprojekt som resulterar i goda och smakrika produkter på marknaden.

Presenationerna från webbinariet hittar du nedan.

Presentation Afry
Presentation Culinar
Presentation Forma
Utfall – innovationsområden

Digitalisering och Automations workshop 15 Mars 2022

Process industriell IT och Automation (PiiA) och Sweden Food Arena genomför en workshop i syfte att både inspirera och initiera projektansökningar inom digitalisering och automation. Vid workshopen får vi lära känna PiiA, lyssna på inspirationsföreläsning och träffa andra företag för att diskutera relevanta utvecklingsområden.

Livsmedelssektorn består av långa värdekedjor som påverkas av cykeltider, volymer, väder och inte minst kundbeteenden. Ökad användning av dataanalys och automation genom livsmedelssektorns värdekedjor ger vinster som proaktivitet, precision och effektivitet som bidrar till konkurrenskraften.

PiiA är det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation som arbetar för en starkare svensk processindustri med hjälp av digitalisering och nya arbetssätt. Programmet arrangerar bland annat forskningsutlysningar där industribolag, teknikleverantörer och forskningsutförare har möjlighet att få finansiering för initiativ som stärker processindustrin i omställningen. Aktuell utlysning hittas här: PiiAs utlysning

Projektkandidater, PiiA workshop resultat