5 november, 2019

Bli medlem i Sweden Food Arena!

Vill du vara med och utveckla förutsättningarna för framtidens nya innovativa tillväxtnäring? Då är Sweden Food Arena rätt forum. Vi välkomnar såväl företag och branschorganisationer inom Livsmedelssverige, som företag i andra branscher som bidrar till och utvecklar livsmedelssektorn.

Sweden Food Arena och vår styrelse har satt en offensiv, men realistisk målbild till 2030:

  • Sverige i topp 3 i innovationsrankingar för livsmedelssektorn i Europa.
  • 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro.
  • Livsmedelssektorn bidrar till att skapa minst 50 000 nya jobb i Sverige.
  • Livsmedelssektorns exportandel ökar till 50 procent.

Sweden Food Arena har i dag 60 signerade parter, främst inom livsmedelsbranschen. För att lyckas nå våra mål behöver vi engagera fler delar av samhället. Det krävs nyskapande samverkan med både myndigheter, akademi och politik. Vi behöver utveckla nya arbetssätt. Vi efterfrågar policylabs för att se över regelverk, nya typer av utlysningar och mycket mera. Det behövs en rejäl satsning på forskning och innovation inom livsmedelssektorn.

För att få gehör från de relevanta aktörerna behöver vi vara flera som talar med samlad röst och vi hoppas att så många som möjligt sluter upp bakom oss, så att vi tillsammans kan verka för hållbar matinnovation för fler jobb i Sverige och njutning i hela världen.

Som medlem får du:

  • Delta i resan mot viktiga och skarpa mål: en livsmedelssektor i världsklass!
  • Inbjudningar till arbetsgrupper för att utveckla vår gemensamma forskningsagenda.
  • Möjligheten att bygga kontaktytor gentemot politik och akademi.
  • Inflytande över hur plattformen utvecklas.
  • Fler chanser till projekt i en vidare krets.

Om du vill veta mer om medlemskapet finns ytterligare information via denna folder. Tveka heller inte att kontakta vår verksamhetsledare Marie Gidlund med eventuella frågor.