Nu är Sweden Food Arenas forsknings- och innovationsagenda lanserad!

För att kunna bidra till att genomföra regeringens livsmedelsstrategi samt nå vår vision, våra mål och missioner behövs en gemensam innovations- och forskningssatsning i livsmedelssektorn utifrån näringens behov. Det behövs ny kunskap och kompetens som kommer företagen till nytta samt ett ökat samarbete mellan näringsliv, myndigheter, akademi och politik. Med vår agenda vill vi ge inspiration till att tänka nytt, tänka stort och tänka tillsammans.

Nu är Sweden Food Arenas forsknings- och innovationsagenda lanserad!

För att kunna bidra till att genomföra regeringens livsmedelsstrategi samt nå vår vision, våra mål och missioner behövs en gemensam innovations- och forskningssatsning i livsmedelssektorn utifrån näringens behov.

Det behövs ny kunskap och kompetens som kommer företagen till nytta samt ett ökat samarbete mellan näringsliv, myndigheter, akademi och politik. Med vår agenda vill vi ge inspiration till att tänka nytt, tänka stort och tänka tillsammans.

”Livsmedelssektorn är en svensk kärnsektor som med ökade investeringar i innovations- och forskningsförmåga kan bli en tillväxtmotor. Detta är Sweden Food Arenas mål.”

Per Arfvidsson, Vice VD Lantmännen

NOTISER OM LIVSMEDELSINNOVATION
FEM MISSIONER

Världens mest attraktiva
mat och dryck

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för
ett hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Klimatneutral
livsmedelsproduktion

Livsmedelsstrategi för
hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Läs Livsmedelsstrategin här och ta del av podden Landet som har träffat människorna bakom rapporten här.

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag 40 medlemmar i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Vi vill gärna bli fler och välkomnar nya aktörer.

Vår styrelse består av 10 personer från företag och branschorganisationer.