Företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan samlas nu inom Sweden Food Arena. En nationell arena där företag inom kedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Läs mer

Företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan samlas nu inom Sweden Food Arena. En nationell arena där företag inom kedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Läs mer
AKTUELLT
Se alla nyheter
FEM MISSIONER

Världens mest attraktiva
mat och dryck

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för
ett hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Klimatneutral
livsmedelsproduktion

Livsmedelsstrategi för
hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Läs Livsmedelsstrategin här och ta del av podden Landet som har träffat människorna bakom rapporten här.

Vilka är vi?

Sweden Food Arena har idag över 30 medlemmar i hela livsmedelskedjan från produktion till detaljhandel. Vi vill gärna bli fler och välkomnar nya aktörer.

Vår styrelse består av 11 personer från företag och branschorganisationer.