År 2030 väljer medvetna konsumenter världen över svensk mat och dryck tack vare våra unika mervärden.

Den mat vi lägger på våra tallrikar och den dryck som vi fyller våra glas med har nått dit via en avancerad värdekedja och genom ett slutligt val av oss som konsumenter. Det är ett omfattande arbete som går från att kvalificera sig in på en marknad till att skapa en relation där konsumenten upplever att just din produkt bäst uppfyller de önskemål och krav på funktion som ställs i en given måltidssituation. För att svenska livsmedel verkligen ska kunna attrahera konsumenter världen över måste de ha de mervärden som upplevs som mest relevanta just här och nu.

År 2030 väljer medvetna konsumenter världen över svensk mat och dryck tack vare våra unika mervärden.

Den mat vi lägger på våra tallrikar och den dryck som vi fyller våra glas med har nått dit via en avancerad värdekedja och genom ett slutligt val av oss som konsumenter. Det är ett omfattande arbete som går från att kvalificera sig in på en marknad till att skapa en relation där konsumenten upplever att just din produkt bäst uppfyller de önskemål och krav på funktion som ställs i en given måltidssituation. För att svenska livsmedel verkligen ska kunna attrahera konsumenter världen över måste de ha de mervärden som upplevs som mest relevanta just här och nu.

Djup förståelse för konsumenter

För att nå dit krävs en djup förståelse för konsumenter, drivkrafter och trender på våra utvalda marknader. Det innebär att genom kartläggning av livsmedelssystem, marknader och beteenden öka kunskap och förståelse för hur konsumenter tänker och agerar och för vilka sociala faktorer som är kopplade till mat och ätande. Därför behövs nya metoder och verktyg för att identifiera framtida samhällsutmaningar.

Data och digitala hjälpmedel kan nyttjas bättre för att fånga trender och konsumtionsmönster och på så sätt skapa framtidssäkra erbjudanden. Det innebär att bättre förstå och använda av allmänt tillgängliga data från öppna källor, men också att aktörer längs värdekedjan mer öppet delar med sig av data som kan bidra till att bygga relation och relevanta mervärden.

Konkurrenskraftiga mervärden

Med en djupare insikt blir det också möjligt att definiera och utveckla de unika mervärden som skapar svensk konkurrenskraft på en global livsmedelsmarknad. Det innefattar svenska styrkor och kompetenser inom exempelvis produktsäkerhet, smittskydd, djurskydd, antibiotikaanvändning eller produktionsförhållanden som vår geografi kan erbjuda. Allt detta kan omvandlas till unika mervärden för olika konsumentkategorier. Genom ett tydligt attraktivt budskap och varumärke för den svenska livsmedelsproduktionen och svenska produkter skapas en djupare förståelse för de unika mervärdena samt för när, var och hur de kan skapa affärsmöjligheter på både en svensk och en global marknad.

Attraktiva erbjudanden

Sverige har fantastiska råvaror, högt tekniskt kunnande och en gastronomi i världsklass. Det gör att vi kan ta fram attraktiva erbjudanden för både en hemmamarknad och en exportmarknad baserat på våra unika mervärden. Där ingår bland annat att utveckla nya produkter och erbjudanden exempelvis alternativa proteiner baserade på svenska råvaror, hållbart producerade animalier, växtbaserade produkter och sjömat.

Nya tekniker, produktionsmetoder och tjänster behövs för att kunna kombinera olika råvaror och utveckla nya produkter och produktionsmetoder och därmed möjliggöra utveckling av attraktiva erbjudanden som inte kunnat identifieras på traditionell väg.

Sensoriken är central och behöver utvecklas som verktyg för att säkerställa livsmedel av hög ätkvalitet. Sverige ska också bygga vidare på sin långa tradition av att utveckla innovativa förpackningssystem med smarta och hållbara förpackningar och förpackningsmaterial.

Global värdekedja

Svensk livsmedelssektor behöver en effektiv global kedja omfattande produktion, distribution, marknadsföring och försäljning för att kapitalisera på våra unika mervärden. Det innebär att utveckla innovativa metoder för marknadsföring och försäljning på internationella marknader, men också en bättre förståelse för lokal produktion och hur den balanseras mot mer centraliserad storskalig produktion. Distribution och varuflöden behöver effektiviseras med modern teknik och organisation. Dessutom behöver system för spårbarhet och märkning utvecklas för att bättre kunna få fullt utbyte av svenska mervärden på marknaden.

Gastronomisk drivkraft

Som värdemätare på svenska livsmedels attraktivitet ska vi medvetet arbeta för att nå en global svensk matsuccé med gastronomi som en stark drivkraft. Det innebär att förståelsen för och utvecklingen av attraktiva matmiljöer och måltidsupplevelser behöver öka. Det uppnås bland annat genom att kartlägga, ta fram ny kunskap om och en ökad förståelse för terroir och merroir samt en mer utvecklad kunskap om måltidsturism. Svensk gastronomi ska också utvecklas till en inspirationskälla i världsklass.

CASE

Tex Mex på svenska

Det svenska fredagsmyset med tacos med tillbehör är ett bra exempel på hur vi i Sverige kan ta till oss mattrender och stilar utifrån och göra om dem till våra egna – och så gå ut med dem igen på den internationella marknaden.

Tex mex på svenska har sina rötter i det utvecklingsoptimistiska 1980-talet, när det amerikanska varumärket Old El Paso, lanserades i Sverige. Den från början amerikanska trenden inspirerade det svenska kryddföretaget Nordfalks. För ett smaksättningsföretag passade konceptet utmärkt. 1991 lanserades de första svenska produkterna under det traditionella kryddvarumärket Santa Maria.

Försäljningen gick trögt i början men med en kraftig satsning på marknadsföring och i konkurrens mellan varumärkena växte segmentet från några tiotal miljoner till en miljardmarknad. Konceptet växte och kom att omfatta kryddblandningar, salsa, tacoskal till tortillabröd, tortilla chips och till slut även den gyllene svenska hybriden: tortillapizzan.

Från att ha haft huvudfokus på smak och kryddor kom tacoformar, chips och tortillabröd att spela en allt större roll. År 2008 invigde företaget ett nytt bageri för tortillas i Landskrona där den senaste teknologin utnyttjades för att tillverka bröd med lång hållbarhet helt utan konserveringsmedel.

För Nordfalks, numera Paulig, kom fler exotiska smakkoncept som asiatiskt och indiskt att samlas under varumärket Santa Maria. De blev också nya exempel på hur svenska konsumenter tog med sig smakupplevelser hem och hur vi sätter vår egen prägel på smakupplevelsen.

Den svenska varianten på mat från gränsen mellan Mexico och USA kom också att nå ut till andra marknader, framför allt i Europa med Baltikum, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Storbritannien. År 2018 omsatte Pauligs snacksdivision med tortillas, taco chips, tacoskal, såser och måltidskit 273 miljoner euro.

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för
ett hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Klimatneutral
livsmedelsproduktion