16 mars, 2023

31/3 – Webbinarium – Färdväg till ett modernt innovationssystem

Livsmedelskedjan har stor potential att utvecklas genom ökade satsningar på forskning och innovation. För att kunna kapitalisera på investerade medel i forskning och omsätta dessa till pengar och samhällsnytta genom innovation behövs entreprenörer därtill ett stödjande innovationssystem. Dock visar tidigare analyser att stora delar av livsmedelskedjan idag står utanför det traditionella innovationssystemet och det saknas strukturer som gör att livsmedelskedjans innovationssystem är funktionellt och stöttar en omställning.

Vi har därför gett i uppdrag till Sara Johansson, Jönköping International Business School, att utifrån forskning, tidigare rapporter och djupa insikter om livsmedelssystemet utveckla resonemanget hur ett modernt innovationssystem ska utformas för att bygga en förmåga till omställning. Rapporten pekar på att entreprenören är central i livsmedelssystemet och själva motorn i en systemtransformation. Därför behövs ett modernt innovationssystem som med entreprenören som utgångspunkt samlar aktörer, samordnar finansiering, koordinerar insatser och överbryggar gap och luckor mellan olika aktörer. Ett modernt innovationssystem har förmågan att samla aktörer i en gemensam agenda och samtidigt stötta experimenterande och samskapande med användarens behov i fokus. På så vis etableras aktörskonstellationer med kapacitet att adressera större och mer komplexa frågeställningar än vad som ligger inom rimlig omfattning för en enskild aktör.

Under seminariet presenterar Sara Johansson sina slutsatser och rekommendationer framåt.

DAG: Fredag 31 mars kl 8.15 – 9.00 via Teams. Länk skickas ut innan mötet.

Anmälan till webbinarium om utveckling av ett modernt innovationssystem - 31 mars 2023

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.