20 oktober, 2021

Sweden Food Arena vill få företag inom livsmedelskedjan till innovationstoppen

Tjej studerar vetestrån på ett vetefält

Hur ska livsmedelskedjan ta sig till topp tre i innovationsrankningar i Europa till år 2030?  Det hoppas Sweden Food Arena kunna svara på efter förstudien som nu inleds.

Medel till förstudien har beviljats av Tillväxtverket som ser fram emot att få ta del av resultaten.

– Förstudien ska utreda tre fokusområden som vi ser som ett första steg mot en större långsiktig satsning. Det är satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation, ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag samt en satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket.

Sweden Food Arena vill få livsmedelskedjan att kraftigt klättra uppåt i innovationsrankningen i Europa för att matcha målen i riksdagens livsmedelsstrategi. Men för att nå målen i strategin ser arenan att det behövs ett utvecklat och modernt innovationssystem.

– Ett system, anpassat för en mångfald av företag, oavsett geografisk placering och storlek med fokus på att omsätta kunskap till lösningar som efterfrågas av marknaden, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena.

Dagens svenska innovationssystem är splittrat och komplicerat. Många olika departement, myndigheter och regioner är inblandade och ingen har riktig överblick. Staten satsar cirka 40 miljarder per år på forskning och cirka 40 miljarder per år i olika företagsstöd.

– Pengar finns alltså, men analyser visar att effektiviteten i innovationssystemet är svag. Många andra länder är bättre på att skapa effektiva innovationer, säger Kristian Wirsén, SISP.

Sweden Food Arena samlar företag och branschorganisationer i livsmedelskedjan för att samverka kring innovation och forskning för en konkurrenskraftig och växande livsmedelskedja.

– Förstudien kommer att visa hur framtidens moderna innovationssystem ska se ut. Livsmedelskedjan har potential att bli en innovativ tillväxtmotor i svensk ekonomi som både genererar jobb och bidrar till en hållbar omställning, säger Marie Gidlund.

För ytterligare information kontakta:

Sweden Food Arena
Marie Gidlund, Verksamhetsansvarig, Sweden Food Arena
Telefon: 070 – 611 21 10 eller 08 – 762 66 60
E-post: marie.gidlund@swedenfoodarena.se

Vill du veta mer om projektet ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” där vi presenterar förslagen hur vi ska utveckla ett modernt innovationssystem, kan ni anmäla er till vårt webbinarium 29/10 kl 08.00 – 08.55.

Läs om projektet ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena”