10 november, 2021

Slutrapport: Innovation i livsmedelskedjan

Nu kommer den, rapporten som slår hål på myten om att innovations­förmågan hos småföretagen är låg. Merparten av de innovativa företagen i livsmedelskedjan är just småföretag, och även de små företagen lanserar produkter som är nya för världsmarknaden.

Det är första gången i Sverige som man undersöker innovation i en hel värdekedja, inklusive företag med färre än tio anställda.  Sara Johansson, forskare inom nationalekonomi vid Jönköping University, har på uppdrag av Sweden Food Arena arbetat med forskningsprojektet ”Innovation i livsmedelskedjan”.

Forskningsprojektet är unikt eftersom man även intervjuat mikroföretagen, dvs de 95 procent av företagen inom livsmedelskedjan som har färre än 10 anställda och majoriteten företag finns på den svenska landsbygden.

– 70 till 80 procent av de tillfrågade företagen inom livsmedelskedjan svarade ja på frågan om de varit innovativa genom att ha introducerat en produkt, tjänst eller metod som är ny eller väsentligt förbättrad. Den här typen av innovationsstudier där man inkluderar små företag är unik, säger Sara Johansson.

Rapporten visar att företag i livsmedelskedjan är lika benägna att göra innovationer som företag i andra delar av näringslivet.

– Däremot ser vi att det är en mindre andel företag i livsmedelskedjan som gör innovationer med ett stort nyhetsvärde, det vill säga en hög innovationshöjd. De flesta innovationer som görs är inte särskilt banbrytande utan bygger på mindre förändringar. ­Men mindre innovationer är också viktiga eftersom de, steg för steg, kan leda till större genombrott, säger Sara Johansson.

Största andelen innovativa företag inom livsmedelskedjan finns i Södermanland, Värmland och Dalarna, medan störst andel företag som gör innovationer med stort nyhetsvärde finns i Västerbotten, Stockholm och Kalmar. Forskningen visar att nyhetsvärdet på innovationerna är lägre i livsmedelskedjan jämfört med många andra sektorer i näringslivet, i synnerhet i jordbruksledet. En förklaring kan vara att det under lång tid saknats stra­tegiska satsningar för att omvandla forskningresultat till innovationer i livsmedelskedjan

– Vi har en tro i Sverige på att vi ska åstad­komma innovationer som grundas på världsledande forskning genom att vi tussar ihop forskare och företa­gare i olika projektkonstellationer. Men i allmänhet står forskare och näringsliv långt ifrån varandra, både kunskapsmässigt och vad gäller de incitament som driver forskare res­pektive företag, säger Sara Johansson

Dessutom ser tidslinjerna helt olika ut, i ett forskningsprojekt kan det ta flera år från start till resultat och då finns det en risk för att det företaget som behövde lösa ett problem gått i konkurs. Även konsulter, affärsrådgivare och främjandesystemet står långt ifrån forskningen, i synnerhet när det handlar om jordbruket.

– Vi behöver ett innovationssystem som ser till att kunskapen kommer i händerna på kreativa, entreprenöriella männ­iskor som ser hur idéer kan omsättas till något som slår på en marknad, säger Sara Johansson.

Den kunskap och forskning som finns om innovation och innovationsprocesser är i hög grad baserad på information om större företag och företrädesvis företag som finns i större städer.

– Därmed kan vi också förmoda att innovationssystemen inte är särskilt väl anpassade efter de specifika behov som finns i småföretag, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena, och påpekar att detta inte på något sätt är unikt i Sverige.

– Så här ser det ut i många länder. Man skulle kunna säga att systemet omedvetet riktas mot de stora företagen, och bortser från de 95 procent av företagen som har färre än 10 anställda och finns utanför storstäderna. Livsmedelskedjan är en näring med både stora och små företagare som finns i hela landet. Därför behövs det ett nytt modernt innovationssystem, anpassat för alla företag oavsett företagsstorlek, bransch och geografi.

 

Fakta

Innovationsgrad – andelen av alla företag som har introducerat en produkt, process eller metod som är ny eller väsent­ligt förbättrad.

Innovations­höjd – graden av originalitet i innovationen.

Sweden Food Arenas innova­tionsundersök­ning – en enkät­undersökning där 1 355 företag intervju­ats om innovation, samverkan och behov av stöd för innovation och affärsutveckling.

 

För ytterligare information kontakta:

Sweden Food Arena
Marie Gidlund, Verksamhetsansvarig
Telefon: 070 – 611 21 10 eller 08 – 762 66 60
E-post: marie.gidlund@swedenfoodarena.se

Jönköping University
Sara Johansson, forskare i nationalekonomi
Telefon: 070 – 214 97 67
E-post: sara.johansson@ju.se

 

Läs rapporten