1 oktober, 2019

Bonden, kocken och forskarna – ett samtal om innovation i hela livsmedelskedjan

 

Tillsammans med några väl valda entreprenörer och framkantspersoner diskuterade Sweden Food Arena framtiden för livsmedelsbranschen. Vilken jobbpotential finns och hur viktig är offentlig sektor för att öka svensk livsmedelsproduktion?

Tillsammans med Per Frankelius, lektor vid Linköpings universitet, Jørgen Korning, sektionschef för Jordbruk och trädgård på RISE, Lennart E. Bengtsson, VD på Wapnö och Paul Svensson, som bl.a. driver restaurangen på Fotografiska, diskuterade Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena, vilka mervärden vi ska utveckla i den svenska livsmedelskedjan.

Till mötet hade Lennart tagit med sig sötlupin, bondbönor och skräppa (ett ätbart ogräs) som han lät Paul titta på och fundera kring hur de skulle kunna användas i ett restaurangkök. Paul berättade, med sedvanligt engagemang, att vi slänger mycket av det som går att äta – till exempel är blast på morötter och kålrot ätbara och att tillaga dem minskar det onödiga svinnet med 20 procent.

Paul konstaterade att Fotografiska jobbar aktivt med svenska livsmedel – hela 98 procent av det som serveras är svenskproducerat. Men ett problem är att det är svårt att få tag i det svenskproducerade från januari och fram till sommaren. Per menade att det inte behöver vara så, då det redan i dag går att lagra grönsaker i gastemperatur året om, men för att skala upp det måste en efterfrågan uppstå. Offentlig sektor spelar en avgörande roll i detta. Paul funderade över svenska restaurangers roll: om de ökade andelen svenska råvaror med 20 procent, vad skulle det innebära för livsmedelsproduktionen?

Sektorns förutsättningar att skapa jobb är goda, enligt Jørgen. En värdetillväxt på tre procent skapar 50 000 nya jobb, och i USA är var fjärde person som går till jobbet verksam inom livsmedelssektorn. I Sverige ger varje jobb inom lantbruket 2,5 nya jobb, vilket är en ovanligt hög utväxling.

Sweden Food Arena tackar Per, Jørgen, Lennart och Paul för ett intressant rundabordssamtal. Vägen till en livsmedelssektor i världsklass börjar när vi samtalar i hela ledet.