3 oktober, 2019

År 2080 står Norden för en betydande del av den globala matproduktionen

 

Bilden visar den förväntade utvecklingen av jordbruksproduktivitet i världen till 2080. I de röda områdena kommer produktiviteten att minska, medan den i de gröna förutspås öka. Bildkälla: Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal.

Till år 2080 har Norden potential att vara den stora leverantören av livsmedel på grund av klimatförändringarna. I dag har vi cirka en halv miljon hektar jordbruksmark i Sverige som inte brukas aktivt. Antingen ligger marken i träda eller så slås vallen ner och ligger kvar. Den här potentialen till ökad livsmedelsproduktion vill Sweden Food Arena vara med och utveckla.

I spåren av klimatförändringarna står jordbrukets produktivitet inför stora förändringar. I regioner där tillgången till vatten redan är liten förutspås produktiviteten minska – områden såsom Afrika, södra Asien och stora delar av Nord- och Sydamerika. Samtidigt förväntas den öka i bland annat Europa och i synnerhet i Norden – där den potentiella produktivitetsökningen uppskattas till uppemot 35 procent.

– Det är inte bara en möjlighet utan rentav en skyldighet för oss att ta den här vilande marken i bruk, inte minst som vi har en ökande världsbefolkning. Det svenska jordbruket håller hög miljömässig standard och en utbyggd jordbruksproduktion ger oss chans att bli ännu bättre på området, säger Marie Gidlund, verksamhetschef på Sweden Food Arena.

Sverige har i dag ett jordbruk i världsklass vad gäller djurhållning, miljötänk och säker matproduktion. För att upprätthålla den höga nivån och utveckla produktionsmetoderna, processerna och produkterna krävs både innovation och forskning – något som Sweden Food Arena driver på för.

Bakom siffrorna står FN:s miljöprogram och rapporten ”The Environmental Food Crisis – The  Environment’s Role in Averting Future Food Crises” från 2009, nåbar här, s. 46.