30 september, 2019

Panelsamtal: Hur få en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja?

 

“Alla på scen står bakom Sweden Food Arena”. Så presenterade Marie Gidlund sig själv och samtidigt resten av panelen, där samtliga utgör undertecknade parter till Arenan.

Fredagen den 27 september deltog Sweden Food Arena i Jordbruksverkets kunskapsseminarium om den svenska livsmedelskedjan. Under en halv dag tog ett 60-tal personer del av hur livsmedelssektorn bör agera för att öka branschens hållbarhet och konkurrenskraft.

Efter en dag av spännande presentationer av representanter från bland andra SLU och Företagarna tog ett panelsamtal vid på temat hur vi bäst tar till oss av resultaten. I panelen deltog Marie Gidlund som representant för Sweden Food Arena tillsammans med Lennart E. Bengtsson, Wapnö, Daniel Liljeberg, Svensk Dagligvaruhandel, Stefan Lundin, Visita, Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen och Palle Borgström, LRF.

Samtalet handlade inledningsvis om innovation. Sara Johansson, moderator och doktor i nationalekonomi, frågade panelen om innovation är det viktigaste verktyget för att öka svensk livsmedelsproduktion. En majoritet av panelen tyckte det och Marie beskrev den stora potential som finns i den halva miljon hektar mark som inte brukas aktivt i dag. Till det ska läggas förändringar som uppstår genom klimatförändringarna. Till 2080 kommer produktiviteten för många befintliga jordbruk runtom i världen att minska, medan den för Norden kommer öka (läs mer om detta här). Sverige behöver kraftfullt öka livsmedelsproduktionen dels för att föda en växande världsbefolkning, men också för att göra den svenska livsmedelsbranschen till en tillväxtbransch som skapar tusentals nya jobb.

Vidare handlade det om export. För att öka konkurrenskraft och export på en global marknad menade Daniel Liljeberg att det är innovation som gäller och för detta krävs gemensamma satsningar från akademin och genom hela livsmedelsledet – något han ansåg att Sweden Food Arena möjliggör. Palle Borgström konstaterade att den svenska livsmedelssektorn är oerfaren inom export och att det svenska varumärket är starkt hemma, men inte utomlands. Det krävs satsningar på bland annat marknadsföring på de nya marknaderna för att lyckas bygga upp en exportmarknad och förmedla på vilket sätt Made in Sweden är bra.

Mervärden var nästa ämne som panelen diskuterade. Detta är ett viktigt perspektiv för livsmedelsbranschen. Stefan Lundin påpekade att Sverige har potential som avsändarvarumärke, då det redan i dag finns flera matdestinationer dit turister reser för att äta mat som är regionsspecifik. Han menade att det är av betydelse för livsmedelsproduktionen att öka denna typ av besök.

På slutet talade panelen kort om utbildning. Marie berättade att Lunds universitet årligen utbildar 25 civilingenjörer inom livsmedelsteknik – ett ganska litet antal givet de utmaningar som livsmedelsbranschen står inför. Branschen måste bli attraktivare genom att till exempel samverka med universiteten och instituten kring testbäddar och genom aktiva initiativ möta det stora intresse som finns bland unga att arbeta inom hållbarhet.

Ovan är ett axplock av alla de spännande ämnen som panelen diskuterade. Samtalen lär fortsätta i många andra sammanhang!

 
  »