13 april, 2021

Fieldgofer 2:0 – den smarta fältbetjänten

Problem är till för att lösas, tycker Karola Reuterström, lantbrukare på Stora Lövhulta gård och en av initiativtagarna bakom projektet Fieldgofer.

Markpackning är ett väl känt problem. Tyngden från maskinerna pressar sönder strukturen i jorden. Marken blir hård och syrefattig vilket drabbar mikrolivet i jorden – det växer sämre och daggmaskarna försvinner. Fälten blir också svårare att bearbeta och dräneringsegenskaperna försämras.

Det triggade igång Karola som 2019 tog, med hjälp av Agro Sörmland, fram en utvecklingsgrupp bestående av två lantbrukare, tre utvecklingsingenjörer samt en forskare för att komma fram med en lösning.

– Vi kan inte ha tyngre maskiner, utan måste lösa det på annat sätt. Fieldgofer är en robot som gör det möjligt att använda sig av en autonom transport av spannmål från skördetröskan med små containrar som sedan ställs av i en fältvagn. Den lastar på själv och styrs av smarta sensorer, säger Karola Reuterström.

Konceptet bidrar till ökad arbetseffektivitet.

– Många lantbruk är en-personers lantbruk, med Fieldgofer får man en ”kollega” som arbetar när du vill.

Idag är Fieldgofer patenterat och nya lösningar står på schemat för Karola. Hon har tillsammans med en forskare och en lantbrukskollega ställt upp med ett bidrag för Hushållningssällskapets tävling Agtech Challenge med Fieldgofer 2.0 där deras bidrag är 1 av 15 uttagna av totalt 52 sökande.

Fieldgofer 2.0 är en utveckling av fältroboten.

Roboten kan bära med sig mineralgödsel och därmed sprida gödningen medan lantbrukaren lastar containrar. Robotbärarens mineralgödnings-spridare har samma arbetsbredd som dagens gödningsspridare.

– Vår förhoppning är att hitta ett maskinsystem där samma utrusning kan användas för spannmålshantering, mineralgödselspridning etc. Vi ser även möjligheter för punktbekämpning med växtskydd och provtagning. Framtiden får avgöra vilka utmaningar vi kan lösa med detta koncept. Vi förstår att många utmaningar ska lösas men teknikutvecklingen går fort speciellt på AI och sensorer, säger Karola.

Vinnaren Agtech Challenge presenteras den 7 oktober.

hushallningssallskapet.se
agrosormland.se

Personer på bilden:
Mattias Larsson, Abbotnäs
Karola Reuterström, Stora Lövhulta gård
Per Frankelius Linköpings universitet, Agtech2030