28 februari, 2022

15/3: Digitaliserings- och automationsworkshop!

Välkommen till digitaliserings- och automationsworkshop!

Process industriell IT och Automation (PiiA) och Sweden Food Arena genomför en workshop i syfte att både inspirera och initiera projektansökningar inom digitalisering och automation. Vid workshopen får vi lära känna PiiA, lyssna på inspirationsföreläsning och träffa andra företag för att diskutera relevanta utvecklingsområden.

Livsmedelssektorn består av långa värdekedjor som påverkas av cykeltider, volymer, väder och inte minst kundbeteenden. Ökad användning av dataanalys och automation genom livsmedelssektorns värdekedjor ger vinster som proaktivitet, precision och effektivitet som bidrar till konkurrenskraften.

PiiA är det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT & Automation som arbetar för en starkare svensk processindustri med hjälp av digitalisering och nya arbetssätt. Programmet arrangerar bland annat forskningsutlysningar där industribolag, teknikleverantörer och forskningsutförare har möjlighet att få finansiering för initiativ som stärker processindustrin i omställningen. Aktuell utlysning hittas här: PiiAs utlysning

Att tänka på innan workshoppen:

På vilket sätt skulle digitalisering och automation i er verksamhet öka era möjligheter till stärkt effektivitet och konkurrenskraft?  Finns det data hos er som inte utnyttjas till fullo? Finns det moment som behöver automatiseras?

Agenda

 • Inledning, Kerstin Eriksson från Sweden Food Arena (5 min)
 • Strategiska innovationsprogrammet PIIA berättar om aktuell utlysning och förväntningar, Peter Wallin och Malin Rosqvist från PiiA (20 min)
 • Inspirationsföreläsning i ämnet digitalisering och automation, Prof. Luis Ribeiro Linköpings Universitet (20 min)
 • Workshop
  • Gruppdiskussioner kring typiska utvecklingsområden för livsmedelssektorn identifieras (45 min)
  • En grupprepresentant berättar om utvecklingsområdet och dess relevans och nytta (15 min)
 • Möjlighet att ställa frågor till PiiAs representanter 10 min
 • Avslutning 5 min

När: måndagen 15 mars kl 13:00-15:00
Var: Teams

Anmälan till digitaliserings- och automationsworkshop 15 mars 2022

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.