8 mars, 2022

28/3 Webbinarium – Informationsmöte och workshop i samband med Formas utlysning i Sensorik

Sweden Food Arean har undersökt innovations- och forskningsbehovet i den växtbaserade värdekedjan och under det arbetet framkom behovet av ökad kunskap och applikation av sensorik. Goda, smakrika produkter är avgörande för att öka konsumentens intresse och öka efterfrågan på exempelvis den proteinrika växt-, animalie- eller sjöbaserade maten. Med större precision i sensorikarbetet kan vi utveckla attraktiva livsmedel baserade på råvaror med mindre klimatavtryck men också minska matsvinnet. Sensorik är en av nycklarna till hållbar omställning och därmed förverkligandet av regeringens livsmedelsstrategi.

Med glädje ser vi nu fram emot Formas-utlysningen Smak och Sensorik och möjligheten att lyssna på Alexandra Jeremiassons  presentation av utlysningens upplägg och förväntat effekt. Här kan du läsa mer om utlysningen: Formas sensorikutlysning

Vi kommer också få lyssna på två inspirationspresentationer med företagsperspektiv på sensorik, från AFRY och Culinar AB.

Sweden Food Arena arbetar med att initiera skapandet av grupper där företag och forskare/experter innoverar och forskar tillsammans, sk konsortier, för att lösa en större utmaning. Därför genomförs även en workshop för att identifiera de utmaningar som företagen har relaterat till sensorik och produktutveckling. Efter workshoppen kommer utfallet summeras och intresserade företag och forskare att bjudas in till ytterligare fördjupning i frågeställningarna. Målet är en stor skörd av riktigt bra ansökningar till Formas, ökad kunskap, mer innovation och fler samverkansprojekt som resulterar i goda och smakrika produkter på marknaden.

NÄR: måndagen den 28 mars 13:00-15:00 på Teams

AGENDA:

  1. Inledning Sweden Food Arena berättar om behovet kring sensorik, Kerstin Eriksson (5 min)
  2. Formas presenterar utlysningen, förväntning och kriterier, Alexandra Jeremiasson (20 min)
  3. Inspirationspresentation av AFRY berättar om kartläggning i ämnet sensorik, Petri Vasara (10 min)
  4. Inspirationspresentation av Culinar AB kring ämnet sensorik, Rickard Albin (20 min)
  5. Workshop: grupper diskuterar viktiga utvecklingsområden (40 minuter)
  6. Rast (10 min)
  7. Workshop återsamling: en representant berättar kortfattat om utvecklingsområdet och dess potential och nytta. (20 min)
  8. Avslutande ord

Anmälan till webbinarium/informationsmöte i ämnet Sensorik - 28 mars 2022

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.