10 oktober, 2019

Styrelsebeslut: fyra skarpa mål till 2030

 

Samtliga Sweden Food Areans elva styrelsemedlemmar samlade vid vårt fjärde möte.
Bakre raden från vänster: Håkan Björklund, Axfood, Patrik Hansson, Arla Foods, Håkan Christensson, Lyckeby Culinar, Andreas Sbrodiglia, ICA, Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, Anders Holmestig, LRF.
Främre raden från vänster: Malin Jennerholm, Orkla Confectionery & Snacks, Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel, Anna Malmhake, The Absolut Company Pernod Ricard, Anna-Kajsa Lidell, Food for Progress, Per Arfvidsson, Lantmännen.

I dagarna sammanträdde Sweden Food Arenas styrelse för att bl.a. diskutera den strategiska inriktningen för arbetet. Ett resultat är att det nu finns fyra skarpa mål som ska nås till 2030. Målen rör en bättre placering för Sverige i internationella innovationsrankingar, nya livsmedelsinnovationer, skapande av nya jobb och en ökad exportandel.

När Sweden Food Arena lanserades våren 2018 var det som en del av livsmedelsstrategin. Syftet är att samla hela livsmedelskedjan i ett starkare samarbete inom forskning och innovation (FoI) samt att i dessa frågor samverka aktivt med akademin och det offentliga. Det behövs ett starkare FoI-arbete för att göra den svenska livsmedelssektorn hållbar, dynamisk och konkurrenskraftig på kort och lång sikt.

Sedan tidigare har styrelsen identifierat fem missioner för verksamheten, vars riktning gemensamt kan sammanfattas i visionen: hållbar matinnovation för tillväxt i Sverige och njutning i hela världen.

För att konkret sammanfatta vad som ska åstadkommas har Arenan formulerat fyra mål som vi ska uppnå till år 2030. De lyder:

  • Sverige i topp 3 i innovationsrankingar för livsmedelssektorn i Europa.
  • 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro.
  • Livsmedelssektorn bidrar till att skapa minst 50 000 nya jobb i Sverige.
  • Livsmedelssektorns exportandel ökar till 50 procent.

Inrättandet av målen syftar till att konkretisera vad den svenska livsmedelsbranschen behöver göra och tydliggöra behovet av att ett ordentligt FoI-lyft kommer till stånd.