11 oktober, 2019

HKScan tar viktigt steg för klimatneutral livsmedelsbransch 2045

 

Annelie Lundell, kvalitetschef HKScan, och Marie Gidlund, verksamhetsansvarig Sweden Food Arena.

Under hösten 2019 tar HKScan sitt nästa och längsta klimatkliv hittills. Genom Gårdsinitiativet ska en av världens redan mest klimatsmarta köttproduktion bli ännu mer hållbar. Sweden Food Arena träffade HKScans kvalitetschef Annelie Lundell i dagarna och pratade om arbete med kvalitet, innovation och forskning.

Svensk köttproduktion är redan en av de allra bästa ur ett klimatperspektiv. Svenskt nötkött har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Men det räcker inte. Därför har HKScan initierat Gårdsinitiativet – ett samarbete med HKScans gårdar med syfte att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar.

HKScan har arbetat fram 100 åtgärder för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Det handlar om initiativ för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning – åtgärder som samtidigt är lönsamma för gårdarna.

HKScan är en av Sweden Food Arenas 60 signerade parter och ett gott exempel på hur livsmedelsbranschen tänker inom området innovation för att minska klimatpåverkan. Det är en central fråga för Arenan, bland annat formulerad som en av våra fem missions om att till 2045 ha blivit en klimatneutral bransch. För att fler ska gå den vägen behövs ännu fler innovationer, mer forskning och stöd för att ställa om. Med Gårdsinitiativet och fler stora insatser hoppas Sweden Food Arena nå missionen.