3 februari, 2022

Nytänk är kärnan till en ökande livsmedelsexport

Med rätt förändringar kan Sverige bli en spelare att räkna med inom europeisk livsmedelsinnovation – vi kan till och med nå hela vägen upp till topp tre. Det är även målet som Sweden Food Arena arbetar mot när de samlar hela värdekedjan, från råvara till konsumentkontakt, runt samma bord för att samarbeta kring innovation och forskning.

En ljusare framtid för den svenska livsmedelsproduktionen och exporten stavas ett modernt innovationssystem. Vilket Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena, är noggrann med att poängtera. I undersökningar gjorda kring framtidens förväntade temperaturförändringar rödmarkeras många områden som idag står för stora delar av Europas livsmedelsproduktion. Men de nordiska länderna sticker ut – och uppvisar istället förbättrade produktionsmöjligheter. Möjligheter som inte går att ta vara på utan ett förbättrat innovationssystem.

– Vi har hundratusentals hektar mark vi idag inte aktivt odlar på och med detta tycker jag att vi har en skyldighet att öka produktionen i Sverige. Men då måste vi skapa de rätta förutsättningarna för att kunna nyttja marken till odling. Allt tar sin början i det lilla, men vi måste redan nu börja skala upp produktionen för att nå dit vi behöver komma, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Sedan 2019 har Sweden Food Arena varit med och samlat hela värdekedjan inom livsmedelsbranschen – allt för att lyfta behovet av samarbete för att uppnå en hållbar utveckling. Strålkastarna måste riktas även mot mindre företag, som kommer att vara kärnan i framtida lösningar och upptäckter, och entreprenörerna måste kunna hitta rätt support för att uppnå innovativa resultat. Där sluter Sweden Food Arena upp, för att belysa och hitta den finansiering, forskning och kunskap som krävs för att kunna börja produktutveckla och producera på ett helt nya sätt.

– Det måste vara attraktivt att driva bolag i den här näringen, men idag är det tufft att bygga och investera på landsbygden. Växande företag är viktiga, de har bättre förutsättningar för att investera i tekniker, lösningar och kunskap för att kunna producera på ett nytt sätt. De kan investera i lösningar som minskar utsläppen från produktionen, i forskning för att ta fram nya goda och hälsosamma produkter eller smarta förpackningar och i automation som gör att du kan producera på ett mer effektivt sätt, förklarar Marie Gidlund.

– Livsmedelskedjan är precis lika innovativ som andra producerande näringar. Men vi behöver skapa förutsättningar för företagen att få tillgång till kunskap och kompetenser, nätverk, infrastruktur och nya sätt att finansiera de risk, tagande man tar för att bekosta nya innovationer med höjd och komma ut på exportmarknaden, avslutar Marie.