7 februari, 2022

Visste ni att det är minst lika mycket innovation i en potatis som i ett flygplan?

Under Södertälje Science Week möttes Sweden Food Arena, Näringsdepartementet, KTH och Nordisk Råvara i ett samtal om möjligheter och utmaningar inom livsmedelsnäringen.

Samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter är en förutsättning. Livsmedelsnäringen genererar ett förädlingsvärde på 200 miljarder, sysselsätter ca 500 000 människor och har potential att bli en central tillväxtmotor i svensk ekonomi som skapar både jobb och ökad försörjningsförmåga. Den industriella transformationen påverkar även livsmedelsindustrin. Livsmedelsnäringen behöver avancerad teknologi, drivna entreprenörer och lantbrukare/industrialister med hög kompetens så att vi kan öka vår innovationsförmåga och därmed få en internationell konkurrenskraft.

Hur kan kunskap och innovation öka livsmedelsproduktionen, skapa nya jobb och minska sårbarheten? Det diskuteras av följande paneldeltagare:

✔LENA ECKERDAL RIMSTEN
biträdande enhetschef på Enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande Näringsdepartementet med huvudansvar för arbetet med Livsmedelsstrategin

✔MARIE GIDLUND
Verksamhetsledare, Sweden Food Arena

✔FRANCISCO JAVIER VILAPLANA DOMINGO
Universitetslektor, forskare och avd. chef, KTH

✔LARS T ANDERSSON
Investerare & Styrelseordförande, Nordisk Råvara