17 oktober, 2019

Holländare ser potential i västerbottniska gårdar

 

Birgitta Falk, affärsrådgivare och lantbruksekonom i Robertsfors, stöttar holländska lantbrukare vid etablering i Robertsfors.

Sedan 2014 har bland annat den västerbottniska kommunen Robertsfors med glädje skådat hur holländska jordbrukare flyttar in på gårdar och övertar jordbruk på orten. Sweden Food Arena har tittat närmare på varför holländarna lämnar hemlandet och varför valet faller på Norrlandskusten.

Tidigare i oktober rapporterade bl.a. SVT om holländska Debbie som lämnat Holland för Sverige och Robertsfors, där hon blivit mjölkbonde. Bland de faktorer som bidrar till flyttarna hänvisas i artikeln till ”höga priser, tuffa utsläppskrav och snåriga regler för lantbrukare i Holland” (källa).

Sweden Food Arena har pratat med Birgitta Falk, affärsrådgivare och lantbruksekonom i Robertsfors, som stöttat flera av de inflyttade jordbrukarna i sina etableringar. Hon tror att det finns flera orsaker till flyttarna.

”Bland de jag har haft kontakt med för att hjälpa till med att överlåta drift och produktion är det många som säger att det dels är ett nätverk där de pratar med varandra och tydligt förespråkar Sverige, men också att förutsättningar helt enkelt är bättre i Sverige. I Holland är det i princip omöjligt för en ung jordbrukare att etablera sig och köpa gård och mark för priserna är så höga. Dessutom har de holländska miljökraven blivit tuffa de senaste åren,” berättar Birgitta.

Att det blir just Robertsfors av alla svenska orter har att göra med de goda förutsättningarna för lantbruk som finns i regionen, inte minst för mjölkproduktion. Norrlandskusten har ett gynnsamt klimat, låga markpriser och är bra arronderingsmässigt. Faktum är att Robertsfors tillhör Sveriges fem kotätaste kommuner (källa). Till detta kommer infrastrukturella faktorer som närhet till flygplats och Umeå universitet. Norrmejerier är ett tydligt exempel på en verksamhet som tagit tillvara på de goda förutsättningarna lokalt och erhållit stark ställning hos konsumenterna.

Birgitta tycker att de holländska bönderna som duktiga jordbrukare berikar regionen. De förstår produktivitet, effektivitet och flöden och tillför viktiga inspel till näringen. På Sweden Food Arena tycker vi att holländarna visar på den potential och de affärsmöjligheter som finns i vårt avlånga land och som vi kan tillgodogöra oss genom innovation.