7 februari, 2023

Action på regionalt plan

Flera aktörer har gått samman i Skåne i initiativet Skånebönan. Syftet är att skapa större inhemska skördar och ökad vidareförädling av växtbaserat protein.

–Vi ser en växande marknad för svenskt växtbaserat protein. Det är bra för både miljön och hälsan, och dessutom blir produkterna som tillverkas goda, säger Jenny Bergsten, Region Skåne, som tillsammans med flera aktörer jobbar med Skånebönan.

Eftersom det är en hel kedja som behöver fungera – allt från odling till bearbetning av råvara, från ingredienser som ska bli en produkt, som sedan ska säljas och tillagas – är det viktigt att aktörer från flera delar av branschen driver på förändringen samtidigt. –Vi har lärosäten, företag och offentliga parter med oss. LRF, Länsstyrelsen och Livsmedelsakademin, Sweden Food Arena, SLU och RISE samt Lantmännen, Orkla och The Absolut Company för att nämna några, fortsätter hon. Ambitionen är att bidra till att öka Sveriges försörjningsförmåga vad gäller livsmedel, som det ser ut idag räcker inte de svenskodlade proteingrödorna till slå stort på nationell nivå, och rulla ut växtbaserat protein på bred front.

–Öppenheten oss emellan är det som tar oss framåt. Här är det mer utsträckta armar än stängda dörrar.