12 september, 2022

30/9 Webbinarium – Utveckling av ett modernt innovationssystem

Livsmedelskedjan är en kärnsektor i svensk ekonomi. Den omfattar 23 delbranscher som sysselsätter nästan 500 000 människor i 160 000 företag. Livsmedelsnäringen finns representerad i varje kommun i hela Sverige. Med rätt förutsättningar kan näringen utvecklas till 20-talets innovativa tillväxtmotor i svensk ekonomi. För detta krävs utveckling av ett modernt innovationssystem, anpassat för livsmedelskedjan

Innovationsgraden bland företagen i livsmedelskedjan är idag hög, dvs många företag jobbar dagligen med att utveckla en produkt, process eller organisation. Däremot presterar företagen i livsmedelskedjan sämre jämfört med många andra branscher när man mäter antalet lanseringar av innovationer med höjd, dvs sådant som är nytt för Sverige eller nytt för världen.

Under 2021-2022 har Sweden Food Arena presenterat ett antal kunskapsrapporter som beskriver innovation i livsmedelskedjan. Dessa pekar på ett antal hinder på företagsnivå, brister i kunskapsinfrastrukturen och främjandesystemet, brister i innovationssystemet på strukturell nivå och inom politik och förvaltning. Dagens seminarium presenterar resultat från vår senaste förstudie där Sweden Food Arena tillsammans med SISP, RISE och Landsbygdsnätverket ger förslag på hur de tre första byggstenarna i utvecklingen av ett modernt innovationssystem ska utformas för att möta behoven hos varje unikt företag i livsmedelskedjan, oavsett bransch, storlek eller geografi.

De tre byggstenarna är:

  1. Satsning på nationell myndighetssamverkan kring forskning och innovation
  2. Ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelskedjans företag – Kunskapspyramiden
  3. Satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer

Under webbinariet presenterar vi de tre förslagen mer i detalj. Möjligheter finns att chatta med oss och i slutet svarar vi på frågor i mån av tid.

Medverkar gör Kristian Wirsén, SISP/Nova Affärsutveckling, Charlotte Eklund-Jonsson, RISE samt Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Anna Hedberg, Landsbygdsnätverket.

DAG: Fredag 30 september kl 08.00 – 09.30 via Teams. Länk skickas ut innan mötet.

Anmälan till webbinarium om utveckling av ett modernt innovationssystem - 30 sep 2022

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.