21 juni, 2021

1+1=3 i en innovativ organisationskultur

Innovation är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft. Men hur uppkommer innovation i en organisation? Hur skapar man ett klimat som främjar innovativt tänkande? Vi har frågat tre personer: en från industrin, en från forskarvärlden samt en investerare om deras syn på ett innovativt klimat.

Håkan Christensson, vd Lyckeby Culinar

”Jag anser att kulturen i verksamheten är 80–90 procent. Den ska vara tillåtande – det vill säga att det ska finnas utrymme att göra misstag och en förståelse för att man inte kommer att klara alla tidsplaner. Dessutom ska det finnas plats för nyfikenhet i organisationen.

Det är också viktigt hur den som kommer med en ny idé blir bemött, att han eller hon får feedback och möjlighet att avsätta tid för utveckling av idén.

Allt detta är viktigare än att man frisätter några timmar i veckan för ett brainstormingsmöte där man förväntas komma på en massa idéer.

Det som föder kreativiteten är problemlösning – idéerna uppstår när det finns ett problem som någon vill lösa. Och det sker inte nödvändigtvis på arbetstid. Det är också viktigt att fånga idéerna i stunden. På Lyckeby Culinar löste vi det genom att starta en enkel idébank dit man kunde sms:a när som helst på dygnet.

Den innovativa processen handlar också om att inte vara rädd för att dela med sig av information. Koppla in både kunder och leverantörer tidigt i processen och andra som kan bidra med olika erfarenheter i utvecklingsarbetet.

Vi har sett att på Sweden Food Arena finns idéerna ofta emellan de olika aktörerna. Att flera bidrar med sina olika erfarenheter och kompetenser tror jag är jätteviktigt för att bygga något starkt. Ett plus ett är ofta tre.”

Luis Ribeiro, docent i tillverkningsteknik med specialisering i industriella cyber-fysiska system vid Linköpings Universitet

”Innovationer föds när det uppstår ett problem samt det finns en vision om vilket resultat man vill uppnå – då behövs en idé om hur man ska nå dit. Innovation är en pågående process och det krävs tid och utrymme för att tänka utanför boxen.

För att skapa en atmosfär som främjar innovationer behöver medarbetarna ha kontakt med andra, de behöver nätverk med personer med andra kompetenser för att stimulera till kreativa tankar. Konsortierna i Sweden Food Arena är ett utomordentligt exempel på en mötesplats där den typen av inspirerande samtal uppstår och tvingar medlemmarna utanför sina komfortzoner på ett bra sätt.

Men det måste finnas en medvetenhet om att man behöver avsätta tid!

Peter Odemark, Managing Partner Gullspång Re:food

”I ett innovativt klimat ska de finnas en frihet för ledningen att anställa personer som har förmåga och eventuellt en teknisk bakgrund samt en värderingsgrund att vilja göra det som man anser är rätt – inte vad någon har sagt till en. Det är få styrelser som berättar för ledningen vad nästa stora innovation är, den uppstår inne i organisationen.

Kreativitet kommer av frihet att tänka och följa sin tro, inte av att följa kommandon. I en innovativ organisation är friheten en del av kulturen.

Det är viktigt att inte resurssätta för snålt, det vill säga att avsätta tid och kapital för att precis bara klara det som ska ut på marknaden nästa år räcker inte. Det behöver finnas extra resurser för att stimulera innovationer.

Det behöver också finnas en outside-in-kultur. Det vill säga att man har kontakt med forskning, marknad och andra branscher. De bästa idéerna kommer inte av att enbart sitta hemma och prata med sina kolleger.”

 


 

Fakta:

Nyhet! Vinnova-utlysningen Framtidens goda och hållbara vardagsmat – Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror stödjer innovation och utveckling inom förädling och process. Har ni idéer ni vill ha hjälp att utveckla – hör av er till oss på Sweden Food Arena.