Vision, mål och missioner

Sweden Food Arenas vision är hållbar matinnovation för fler jobb i Sverige och njutning i hela världen. För att uppnå denna vision har fyra mål och fem olika missioner definierats. Detta i en mycket grundlig process, där ett stort antal parter inom Sweden Food Arena har bidragit.

Sweden Food Arenas vision är hållbar matinnovation för fler jobb i Sverige och njutning i hela världen. För att uppnå denna vision har fyra mål och fem olika missioner definierats. Detta i en mycket grundlig process, där ett stort antal parter inom Sweden Food Arena har bidragit.

VISION
Hållbar matinnovation för tillväxt i Sverige och njutning i hela världen
MÅL TILL 2030
Topp tre i innovationsrankningar för livsmedelssektorn i Europa
Minst 50 000 nya jobb i Sverige
50 nya svenska livsmedelsinnovationer som omsätter 1 miljard EUR
Exportandelen ska öka till 50 procent
MISSIONER
Världens mest attraktiva mat och dryck

2030 väljer medvetna konsumenter världen över svensk mat och dryck tack vare våra unika mervärden.

Konkurrenskraftig matinnovation

50 stycken nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro år 2030.

Mat och dryck för ett hälsosammare liv

Tack vare ett attraktivt utbud av hälsosamma och smakrika produkter har svenska konsumenter bättre matvanor år 2030.

En resurseffektiv livsmedelssektor

2030 har den svenska livsmedelssektorns lönsamhet och resiliens stärkts tack vare ökad resurseffektivitet och hållbara produktionsmetoder.

Klimatneutral livsmedelsproduktion

Sveriges livsmedelsproduktion har netto noll klimatavtryck 2045.

Fyra mål till 2030

För att visa vägen mot visionen och ange riktning för de satsningar som behövs, har vi formulerat fyra mål som vi ska nå till 2030:

  • Sverige i topp 3 i innovationsrankingar för livsmedelssektorn i Europa.

  • 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro.

  • Livsmedelssektorn bidrar till att skapa minst 50 000 nya jobb i Sverige.

  • Livsmedelssektorns exportandel ökar till 50 procent.

Målen är ambitiösa, men klart realistiska att nå till den utsatta tiden. För att lyckas behöver vi samverka med flera delar av samhället – regering, akademi/institut, forskningsfinansiärer och andra myndigheter. Och vi behöver en tydlig satsning på innovation och forskning till livsmedelssektorn.

5 missioner – vad vi vill

Missioner är tydliga uppdrag vi givit oss själva för att förverkliga våra mål och samtidigt bidra till att vi når de globala målen och målen i den svenska livsmedelsstrategin. Syftet med missioner är att vara behovsformulerande och ge riktning för de forsknings- och innovationssatsningar vi efterlyser. Samtliga av Sweden Food Arenas missioner kopplar an till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål.

Världens mest attraktiva
mat och dryck

Konkurrenskraftig
matinnovation

Mat och dryck för
ett hälsosammare liv

En resurseffektiv
livsmedelssektor

Klimatneutral
livsmedelsproduktion