5 juli, 2021

Demo och uppskalning för livsmedelsföretag – Vad behöver du?

Vad behöver du för att kunna växa ditt företag?
Möjligheter och stöd till test, demo och uppskalning

Som ett led i arbetet med innovationsagendan för livsmedel och förpackningar i Skåne och Sweden Food Arenas Forsknings- och innovationsagenda, undersöker vi nu behovet av fler anläggningar för test, demo och uppskalning inom livsmedel och förpackningar med tonvikt på cirkulära produkter och koncept. Vår utgångspunkt är att kartlägga hela livsmedelssveriges behov, små som stora företag, samt vara med och föra en nationell dialog om behovet av ny infrastruktur för att företag enkelt ska kunna växa.

Berätta om dina behov och hjälp oss att rikta satsningarna rätt
Vi vänder oss till företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen, med fokus på start ups, mindre företag som har planer på att skala upp verksamheten eller företag som har behov för uppskalning där man inte hittar rätt lösning eller stöd idag.

Det hade därför varit oerhört värdefullt om du eller någon i din organisation, tog sig tid att svara på frågorna i en kort enkät. Du får gärna skriva egna tankar och reflektioner i kommentarerna. Det tar cirka 7-10 minuter, svaren kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt.

Svara senast 15 augusti. 

Vi hoppas att du vill ta chansen att berätta om dina behov och tankar, så att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till att små och medelstora livsmedelsföretag kan utvecklas och växa.

Hälsningar,
Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin
Marie Malmberg Lavsen, vd Packbridge
Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena