18 november, 2021

Sweden Food Arena vill utjämna olikheter för livsmedelskedjans alla företag

För att nå målen i riksdagens livsmedelsstrategi – ökad konkurrenskraft, ökad livsmedelsproduktionen och bidra till hållbar utveckling – behöver innovationssystemen uppdateras och utvecklas till ett system anpassat för en mångfald av företag, oavsett bransch, geografisk placering och storlek.

– Ett modernt system med fokus på att omsätta kunskap till lösningar som efterfrågas av marknaden, säger Kristian Wirsén, på uppdrag av Swedish Incubators & Science Parks.

Kristian Wirsén kommer att leda arbetet för del C i den nyligen beviljade förstudien, som handlar om att undersöka hur ett regionalt innovationsfrämjande kan utvecklas och koordineras nationellt.

– Ingångsvärdet är att – i största möjliga mån – ta vara på, utveckla och bygga vidare på det som redan fungerar, och göra det tydligare, menar Kristian Wirsén.

Parallellt kombineras det med en intern satsningen inom SISP kring nationell branschsamverkan inom livsmedel.

– Vi inom SISP kommer, tillsammans med livsmedelsorienterade science parks, undersöka hur man kan tillgängliggöra regionala förmågor, affärsmöjligheter, kompetenser mellan sig och nationellt, säger Kristian Wirsén.

Dagens svenska innovationssystem är splittrat och komplicerat. Flera olika departement, myndigheter och regioner arbetar parallellt och koordineringen haltar. Staten satsar cirka 40 miljarder per år på forskning och cirka 40 miljarder per år i olika företagsstöd.

– Såväl privata som offentliga pengar finns, men analyser visar att effektiviteten i innovationssystemet kan bli bättre. En utmaning vi kommer att fokusera på i förstudien är att ge förslag på hur vi kan tillgängliggöra regionalt framstående stöd till innovationer i livsmedelskedjan nationellt. Innovation handlar om förmågan att omvandla kunskap och kompetens till värde och får inte begränsas av var i landet man bedriver företag, säger Kristian Wirsén.

Förstudie: Utveckling av ett modernt innovationssystem anpassat för livsmedelskedjan