7 december, 2021

Tillsammans hittar näringen hållbara lösningar

”Vi ser att det finns en samsyn i branschen kring några stora frågor som vi behöver ta tag i.” – Marie Gidlund

Årets Livsmedelsdagarna inleddes med en workshop med Sweden Food Arena som värd och konsultföretaget Planethon som samarbetspartner. Och det blev succé. Lokalen fylldes till brädden med sjuttio deltagare från olika företag och organisationer i livsmedelskedjan.

– Det bubblade i lokalen av engagemang, kraft och energi. Workshopen visar glädjen och styrkan i att arbeta tillsammans från olika företag med varierande bakgrund för att hitta lösningar på hur vi som bransch kan bidra till Agenda 2030, säger Marie Gidlund, verksamhetschef.

Syftet med workshopen var att tillsammans komma fram till idéer om hur vi kan forma en planetpositiv framtid.

– Vi ska gå från derby till landslag, och vi måste arbeta tillsammans i näringen med de stora frågor som ligger framför oss – då kommer vi snabbare framåt, säger Marie Gidlund om varför de arrangerade workshopen. Deltagarna delades in i grupper om fem personer för att diskutera sig fram till olika åtgärder med sikte på Agenda 2030. Idéerna fick flöda i en brainstorming med fokus på lösningar på problemen och inte fastna i eventuella hinder.

– När fem personer som inte känner varandra möts i en grupp och resonerar, och tretton grupper i rummet kommer fram till liknande slutsatser är det starkt. Vi ser att det finns en samsyn i branschen kring några stora frågor som vi behöver ta tag i, säger Marie Gidlund.

Ett av förslagen som fördes fram var hållbarhetsdatabas – att man tillsammans tar fram en kunskapsbank som inkluderar kriterier och ett antal nyckeldata med avsikt att göra det enklare för företag att fatta beslut. Det ska vara ”lätt att välja rätt”.

– RISE har nyligen fått finansiering från Formas att bygga upp en databas kring biologisk mångfald. Tänk om den kan kombineras med en uppdaterad klimatdatabas och kanske Agronod’s nya satsning, då kan vi bygga upp något riktigt spännande, säger Marie Gidlund.

En utmaning är att lösa finansieringen. Utveckling av en databas är inte forskning, vilket innebär att det inte är möjligt att söka forskningsanslag.

– Men databasen är en viktig del i att kunna innovera, utveckla och presentera rätt produkter. Data kommer att vara en konkurrensfaktor i framtidens ekonomi, fortsätter Marie Gidlund.

Workshopsgrupperna lyfte också vikten av nya affärsmodeller samt behovet av kapital och finansiering till omställningen. Branschen själv har bildat Tillväxtbolaget som erbjuder lön till svenska lantbruksföretag som vill göra hållbara investeringar.

– Men det är inte tillräckligt, och Tillväxtbolaget är dessutom ett privat initiativ.

Bankerna kräver säkerhet och lönsamhet för att låna ut pengar till investeringar. Lantbruket bär ett stort ansvar för omställningens investeringar, de tar stora risker samtidigt som lönsamheten är svag – tillsammans utgår det faktorer som bidrar till att de inte uppfyller bankernas lönekrav.

– Här måste banker och staten visa större engagemang. Det krävs en fond eller liknande för att bistå den stora förflyttning näringen står inför. Bankerna måste kanske införa nya kalkyler och se på näringen som en säker investering på lång sikt, säger Marie Gidlund.

En tredje idé som kom fram under workshopen handlade om insikt och kommunikation – en form av matvärnplikt för att få barnen och konsumenterna att förstå maten bättre, att livsmedelsproduktionen är komplex och att det inte finns en fråga som kan lösa problemet.

Sweden Food Arena kommer framöver ha en dialog med flera aktörer i livsmedelssystemet för att lyfta näringens uttalade förslag. Det är stora komplicerade frågor men inte desto mindre viktiga att finna lösningar som bidrar till en hållbar omställning och planetpositiv framtid!