31 oktober, 2019

Arenans inspel till regeringens forskningsproposition 2020

Kvinna testar och analyserar livsmedel

Torsdagen den 31 oktober lämnade Sweden Food Arena in sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. Ledorden för inspelet är innovation, nyskapande samverkan och tillväxt för hela livsmedelsbranschen.

Redan i dag är livsmedelsbranschen en av Sveriges främsta kärnsektorer, med 350 000 anställda. Branschen har stor potential att växa och utvecklas, men för det krävs ökad innovation och forskning, vilket i sin tur kräver investeringar. Vi har potential att bli den nya innovativa tillväxtnäringen som skapar jobb och god mat, bidrar till att lösa klimatutmaningarna, stärker folkhälsan och bidrar till en levande landsbygd – och samtidigt bli en internationell förebild som visar att vi kan ställa om sektorn, öka produktionen och samtidigt vara lönsamma.

Inspelet kan sammanfattas i fem övergripande punkter:

  • Riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya tillväxtbransch – livsmedel
  • Utveckla 20-talets strategiska innovationsprogram, baserad på missioner. Säkerställ samordning och samhandling mellan flera aktörer i systemet
  • Möjliggör snabb policyutveckling, regelverk etc där myndigheter ska vara både stödjande och främjande samt verka för samverkan och innovation.
  • En forskarskola för livsmedel, anpassad till företagens förutsättningar
  • Möjliggör tillväxt hos företag i olika skeenden

I inspelet yrkar Arenan på att under den kommande fyraårsperioden erhålla en stegvis ökning upp till minst 400 miljoner kronor per år med lång tidshorisont, riktad mot behovsstyrd forskning inom hela livsmedelskedjan. Branschen är beredd att möta upp detta, främst in-kind (tid, råvaror, provkörningar, m.m.) och på sikt med ökande lönsamhet även med egna medel.

För den som är intresserad av inspelet till sin helhet, finns det nåbart här.