28 november, 2019

Välkommen till Arenan, Polarbröd!

Cindy Kite, hållbarhetschef och innovationssamordnare för Polarbrödsgruppen.

Sedan början av november är det möjligt att bli medlem i Sweden Food Arena. Ett av de första företagen som valde att gå med var Polarbröd, som ingår i Polarbrödsgruppen och är ett gott exempel på norrländskt entreprenörskap.

Polarbrödsgruppen arbetar aktivt med innovation och bland bolagen finns bland andra Polarkraft AB, ett företag som äger och driver vindkraftverk till en omfattning som under ett normalår producerar motsvarande mängd el som bagerierna förbrukar – ett led i att nå målet om att bli självförsörjande på förnybar el.

Sedan i juni i år har gruppen tillsatt en hållbarhetschef och innovationssamordnare i Cindy Kite. Under hennes ledning har Polarbröd bland annat deltagit i RISE Interactives sommarprogram Framtidsverkstad och därigenom låtit gymnasieelever sommarjobba med att fundera på lösningar på faktiska problem, såsom hushållens brödsvinn.

– Polarbröds mål är full hållbarhet. För att uppnå det behöver vi innovation och samarbete med lantbruk och råvaruleverantörer. Sweden Food Arena är en bra plattform för att vi tillsammans med hela livsmedelskedjan ska kunna driva branschens innovationsarbete framåt, säger Cindy Kite.

Sedan det blev möjligt att bli medlem i Sweden Food Arena har knappt ett företag om dagen valt att ansluta sig. Arenan gläds åt att flera av Sveriges främsta livsmedelsvarumärken sluter upp bakom oss och hoppas på att bli många fler! Nedan följer en lista över våra hittills tillkomna medlemmar.

Bakels ICA Pernod-Ricard (The Absolut Company)
Polarbröd Axfood Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Saltwell Orkla HK Scan Sweden AB
Livsmedelsföretagen Lyckeby Svensk Dagligvaruhandel
Svenskmärkning AB Culinar Food for Progress
Lantmännen LRF Arla Foods
Coop