27 mars, 2020

Vi söker innovationsledare – rekrytering avslutad

 

REKRYTERING AVSLUTAD

Sweden Food Arena är en nationell arena där företag inom livsmedelskedjan samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelsbransch. Livsmedel har förutsättningar att bli 20-talets nya innovativa tillväxtnäring inom svensk ekonomi. Nu söker vi dig som vill bidra till att skapa detta.

Vår organisation

Sweden Food Arena samlar företag och branschorganisationer inom hela livsmedelskedjan, dvs primärproduktion, livsmedelsindustri, handel och restaurang inklusive råvaru- och utrustningsleverantörer. Vi är en medlemsdriven organisation som i dagsläget har över 30 medlemmar, t ex Lantmännen, ICA, Axfood, The Absolut Company, Arla, Coop, Norrmejerier för att nämna några. Läs mer om Sweden Food Arena och våra medlemmar här.

Utmaningen och det fantastiska vi ska åstadkomma

Vårt mål är att sammanföra stora och små företag med forskare och andra samhällsaktörer i syfte att underlätta forskning och innovation. Genom att samla kompetens och resurser ges goda förutsättningar för forsknings- och innovationsprojekt, samt utveckling och implementering av lösningar som leder till framtidens konkurrenskraftiga och hållbara livsmedelssystem. Vi har även en ständig dialog med både politiker och myndigheter om näringens utmaningar och potential. Tillsammans har vi möjligheten att utveckla en svensk livsmedelskedja i världsklass!

Din roll och ditt uppdrag

Din roll som Innovationsledare är att driva arenans arbete framåt genom att samla medlemmar, företag och organisationer för att både utveckla men framför allt genomföra det som står i arenans innovations- och forskningsagenda. Du kommer i din roll att ha ett stort fokus på företagsmedlemmarna. Detta genom att inspirera, initiera och driva olika aktiviteter samt stötta små och stora företag att ta del av ny kunskap och därmed höja sin innovationsförmåga.

Målet är att företagen inom den svenska livsmedelskedjan ska bli mer konkurrenskraftiga och växa. För detta krävs utveckling av innovativa nya produkter, processer, tjänster och koncept som är attraktiva både på en nationell och internationell marknad. Som Innovationsledare blir du motorn för att få igång detta i praktiken.

Du skall:

 • Hålla kontakt med medlemsföretagen, driva innovations- och forskningsfrågor och fånga gemensamma behov som branschen uttrycker.
 • Planera, arrangera och genomföra seminarier och workshops samt hålla föreläsningar.
 • Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för företagen.
 • Utifrån identifierade behov, initiera och se till att nationella konsortier byggs (med stora och små företag, akademi och institut) och söker finansiering från olika utlysningar.
 • Bygga relationer nationellt och internationellt med olika aktörer och aktiviteter med FoI-fokus (t ex projekt, forskare, regioner och myndigheter) som är viktiga för att du skall kunna fullfölja ditt uppdrag.
 • Kunna skriva PM och rapporter samt artiklar och inlägg på sociala medier.
 • Bidra till vår omvärldsbevakning.

Du är anställd av den ekonomiska föreningen Sweden Food Arena.Tjänsten är placerad i Stockholm hos Livsmedelsföretagen, där arenan har sitt kontor.Tjänsten innefattar en del resor inom Sverige. 

Dina kvalifikationer

Du har:

 • Utbildning inom innovationsledning, livsmedel, teknik, ekonomi, organisation eller liknande.
 • Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete och innovationsfrämjande arbete.
 • Erfarenhet av arbete inom flera av sektorerna akademi, offentlig sektor, näringsliv eller i samverkanskonstellationer mellan dem.
 • God förståelse och kunskap om forsknings- och innovationssystemet i Sverige, både dess aktörer och deras roller samt aktiviteter.
 • Erfarenhet av att bedriva externt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Om du har forskarbakgrund eller har erfarenhet av samverkansprojekt inom EU är det meriterande.
 • Mycket goda språkkunskaper i skrift och tal på såväl svenska som engelska.

Du är:

 • En organiserad och strukturerad person, som skickligt och prestigelöst hanterar många parallella uppgifter och aktiviteter utan att tumma på kvalitén eller missa saker.
 • Skicklig på att bygga och vidareutveckla konstruktiva relationer och nätverk där du effektivt driver agendan i syfte att både inspirera och nå målet. Du har god vana av att leda olika samarbeten och att se möjligheter hos olika parter.
 • Analytisk och kan prioritera samt göra goda avvägningar av resurser baserat på värdet det potentiellt kan ge.
 • Anpassningsbar och lösningsorienterad. Du hanterar oförutsedda händelser och en varierande arbetsmiljö med lätthet. Du till och med trivs i den.
 • Driven och självgående. Vi har ett oerhört viktigt uppdrag på Sweden Food Arena, och vi behöver en handlingskraftig person som arbetar målinriktad för att realisera vår vision.

Din ansökan

Blir du också inspirerad av vårt viktiga uppdrag? Skicka in din ansökan till oss redan idag, men senast den 16 april, 2020. I rekryteringen samarbetar vi med Lantmännens interna rekryteringsfunktion. För att säkerställa en så rättvis och kvalitativ rekryteringsprocess som möjligt kommer processen innefatta både intervjuer och tester.

Om du har frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till Mikaela Schönström, Talent Acquisition Manager på Lantmännen, på mikaela.schonstrom@lantmannen.com

För frågor om uppdraget når du Marie Gidlund, Verksamhetsledare på Sweden Food Arena på marie.gidlund@swedenfoodarena.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök här