26 augusti, 2021

Var med och forma en planetpositiv framtid!

Livsmedelsdagarna inleds i år med en spännande workshop med Sweden Food Arena som värd. Tillsammans med företaget Planethon vänder de sig till dem som är nyfikna på framtiden. Som vill få större insikt, och lära sig mer om hur de kan bidra till att forma ett hållbart matsystem.

Planethon startade för tre år sedan med sikte på att bidra till att näringslivet blir en positiv kraft för att skapa hållbara samhällen inom planetens gränser.

– Vårt fokus är att omvandla forskningsbaserade insikter till affärsmöjligheter och för att accelerera förändringstakten och transformation där det behövs. Näringslivet har en otroligt viktig roll i omställningen. Det är vi som skapar lösningar som möjliggör för människor att konsumera hållbart, säger Klara Kviberg, operativ chef och en av Planethons grundare.

Namnet Planethon är en ordlek med orden planet och marathon och står för att de arbetar med att möjliggöra race för planeten. Se forskningen som en skattkarta och nya innovativa lösningar som en kompass. Det är näringslivet som måste göra jobbet men Planethons plattform hjälper till att ställa in siktet och hitta partners att springa med. Målet är förstås planetpositiva lösningar och ett hållbart matsystem.

Framöver kommer Planethons plattform tillgängliggöras som ett digitalt ekosystem, där forskningsinsikter, lösningar och aktörer möts med hjälp av smarta algoritmer.

– Mycket av arbetet idag sker i experiment, labb och projekt – fokus är ett företags eller en konstellations specifika utmaningar, mål eller strategi. Planethon sammanför då en blandning av affärsstrateger, forskare, företagsledare och personer från företagen som arbetar tillsammans för att tillsammans hitta de lösningar som behövs för att genomföra förändringar.

Kompassen som Planethon introducerar är inte bara användbar i workshopen. Det är också ett bra verktyg på hemmaplan i det dagliga strategiarbetet, affärsutvecklingen eller i andra sammanhang där det förekommer resonemang kring var verksamheten befinner sig och vilken riktning den ska ta.

Samarbete med Sweden Food Arena

– Vi och Sweden Food Arena har mötts i en ambition att gemensamt hjälpas åt att belysa de initiativ som behöver finansiering. Att se vilka initiativ som är i behov av hjälp att skala upp och vilka områden som är aktuella att satsa på.

Under Livsmedelsdagarna i oktober håller Planethon tillsammans med Sweden Food Arena en workshop. Fredrik Wikholm,      medgrundare och kreativ ledare, inleder med en inspirationsföreläsning där han bland annat pratar om matsystemets utveckling i stort baserat på forskning, om så kallade ”champions” – aktörer som har en regenerativ eller planetpositiv affärsmodell i sin lösning samt om vikten av samverkan och att utgå från forskningen.

Därefter får deltagarna delta i en workshop.

– Vi kommer att använda guidande verktyg som vi kan använda till att dels prova nya tankar, dels för att se vad det är vi gör i dag i det befintliga systemet som vi behöver lämna på ett bra sätt, samt vilka exempel som redan finns där ute som leder oss in i framtiden. Vi kommer titta på vad vi behöver göra och vilka initiativ som kräver förstärkning för att transformera oss i en positiv riktning kopplat till innovationsagendan. Det blir som en form av industriforum där alla i rummet kommer fram till vilka initiativ och projekt som är viktigast för framtiden.

Målet är att koka fram nya framtida samarbeten.

– Vi kommer att skapa en gemensam karta över det svenska matsystemets behov och framtida utveckling. Ett annat syfte är att deltagarna ska bli inspirerade att tänka tillsammans med andra – och på egen hand – för att driva sin del av utvecklingen säger Klara Kviberg.

Eftermiddagens inspirationsföreläsning och workshop kommer förhoppningsvis att bidra till värdefulla insikter som deltagarna får användning av i sitt eget utvecklingsarbete av både produkt, produktion och företag hemmavid.

– Vi på Sweden Food Arena ser fram emot många spännande tankar och förslag från deltagarna som vi kan ta med oss i vårt arbete kring vilka satsningar på innovation och forskning vi vill se som prioriterade under 2022, säger Marie Gidlund, Verksamhetsledare Sweden Food Arena. 

Fakta:

Workshop under Livsmedelsdagarna i Tylösand, 20 oktober kl 15.00 – 17.30

Temat är ”Från forskning till världsklass – så kan vi samarbeta och använda intelligent data för att göra svensk mat världsledande”.

Anmäl dig här: Livsmedelsdagarna – Livsmedel i fokus