8 september, 2020

Utvecklingsprojekt ska stärka innovation i svensk livsmedelsproduktion

Sweden Food Arena har fått 2,6 MSEK från Vinnova för att göra en förstudie hur livsmedelskedjan kan stärkas med innovation. Svensk livsmedelsproduktion och export kan öka om den potential som odling och förädling av svensk råvara har tas tillvara.

Livsmedelssektorn i Sverige har stor betydelse för svensk ekonomi. Över 300 000 personer jobbar varje dag med livsmedel och Sweden Food Arena har satt som mål att öka antalet arbetstillfällen med ytterligare 50 000 jobb till år 2030. Men det finns specifika utmaningar. Många företag inom livsmedelskedjan är små och spridda i hela landet, man är inte van att arbeta med utvecklingsfrågor eller att samarbeta med forskare och andra företag.

– Konkret samarbete behövs mellan näringsliv, akademi och myndigheter för att vi ska kunna förverkliga regeringens ambition ”Att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom”.  Innovation förutsätter kunskap, samarbete men även nya verktyg, något som vi ska utveckla i projektet, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Projektet fokuserar på att utveckla en unik värdekedja, i detta fall den växtbaserade, och inkluderar alla aktörer från råvara till konsumentens tallrik. Ambitionen är att kunna erbjuda konsumenterna fler svenskproducerade livsmedel baserad på t.ex. linser, bönor eller ärtor odlade i Sverige. Det kan nås genom ökad innovation i värdekedjan samtidigt som myndigheterna får hjälp med metodutveckling där projektet kommer att ge förslag på nya verktyg, arbetssätt och hur innovationsstödssystemet kan utvecklas för att stötta utveckling och en hållbar omställning som stärker företagens konkurrenskraft i hela landet.

I projektets styrgrupp deltar företag som Lantmännen, Orkla, ABB, Coop och ICA tillsammans med branschorganisationerna LRF och Livsmedelsindustrierna (LI) samt universitet och institut. Genom LRF och LI nås också många av de småföretag som verkar i sektorn. Projekt ska lämna slutrapport i april 2021 och då presentera förslag till metodutveckling som kan bidra till fler jobb, ökad export och nya livsmedelsinnovationer inom livsmedelssektorn.