10 september, 2022

Nöjda entreprenörer i konsortium om växtbaserat

När Vinnova våren 2021 gjorde en utlysning om hur framtidens mat ska utvecklas ur växtbaserat protein var det flera innovatörer som nappade. Projekten var olika stora men samtliga fick stor hjälp att ta sig vidare framåt i sin utvecklingsprocess.

– Utlysningen var speciell då den var formulerad helt utifrån branschens behov, berättar Kerstin Eriksson på Sweden Food Arena. Inför utlysningen gjordes en GAPanalys på växtbaserat protein och nuläget. Bland annat genomförde Sweden Food Arena en workshop med över 60 deltagare från olika positioner i branschen.
– Det stod klart att det saknades en fungerande processindustri i Sverige för råvaruförädling samt att det saknas mycket kunnande kring den sensoriska utvecklingen, alltså att få den växtbaserade maten att smaka gott, berättar Marie Gidlund, Sweden Food Arena.

Julia Granung, produkt- och utvecklingschef på Peas of Heaven, var en av de som fick projektfinansiering.
– Vi gjorde ett mindre screeningprojekt, i syfte att ta reda på om vi kunde producera själva ärtproteinet själva, berättar hon.
– Vi ville verkligen utvärdera hur svårt det är att kunna extrahera proteinet i hundrakilosskala. Det vi lärde oss var att det är jättesvårt, och att detinte lönar sig för oss att syssla med det, fortsätter hon. I Julia Granungs fall var det solklart att företaget i stället skulle fortsätta attän mer framgångsrikt utveckla produkter av ärtprotein i stället.
– Däremot går vi gärna samman med Företag som kan producera råvaran. Men vi måste själva jobba mer med att få produkterna att bli riktigt goda.

Peter Bolinder är entreprenör och grundare till Baljväxtfabriken. Även han har deltagit i utlysningen.
– Jag läste Livsmedelsstrategin förra sommaren och insåg då att det inte finns någon komplett värdekedja i Sverige. Jag kontaktade Sweden Food Arena och möttes av full entusiasm när jag berättade om min idé att odla baljväxter vertikalt, berättar han. Även professor Eva Johansson vid SLU uppmanade Peter Bolinder att ta sin idé vidare.
– Eftersom primärproduktion inte ingick i utlysningen kikade vi närmare på möjligheterna att skapa en anläggning för att utvinna protein, men den positionen var redan tagen så vi arbetar med sista steget i värdekedjan där vi strukturerar proteinerna till livsmedelsindustrin. Det lyckades vi med, allt tack vare de möjligheter som Sweden Food Arena skapat tillsammans med Vinnova, fortsätter han. Peter Bolinder är både glad och tacksam för de möjligheter som givits honom, och uppmanar fler innovatörer och entreprenörer att söka aktuella utlysningar.

Men hur ska man göra för att lyckas med sitt projekt?
– Du måste lära dig hur du skriver ansökningar för offentliga medel. Det är lite komplext men du har stor nytta framgent i projektet när du har koll på hur det fungerar. Det finns en klok grundtanke och struktur i dem, säger han. Peter Bolinder menar också att ett deltagande i ett konsortium är en bra start då det bygger förtroende hos andra investerare. Själva bidraget i pengar är sekundärt, men en väldigt god merit även utåt sett.

Vad krävs för att Sverige ska lyckas med omställningen av livsmedelsproduktion?
– Mer nationell synk och samarbete på högre nivå. Entreprenörerna är i behov av nationella medel för att ytterligare kunna driva på omställningen och utvecklingen. Vi behöver en livsmedelsstrategi med tydliga mål, avslutar han.