4 juli, 2022

Fler innovatörer kan slå världen med häpnad

 Sverige behöver fler innovationer med höjd för att stärka livs-medelskedjans konkurrenskraft. 

– Ökad myndighetssamordning och kunskapsspridning är viktiga pusselbitar för att utveckla ett modernt innovationssystem, säger Marie Gidlund.

 Innovationssystemet är idag svårtillgängligt. Det finns lokala och regionala inlåsningseffekter som gör att förutsättningarna för företag att innovera varierar. Därför har Sweden Food Arena genomfört förstudien ”Utveckling av ett modernt innovationssystem”. 

– Syftet är att ta fram förslag på hur innovation kan stimuleras och stöttas på ett mer enhetligt och effektivt sätt för att möjliggöra en hållbar utveckling och en konkurrenskraftig livsmedelskedja, säger Marie Gidlund. 

– Fler innovatörer i livsmedelskedjan kan slå världen med häpnad. Då behövs ökad tillgång till kunskap, nätverk, kapital och en infrastruktur som stödjer innovation, säger Kerstin Eriksson på Sweden Food Arena.

Kristian Wirsén, Nova Affärsutveckling, arbetar tillsammans med Sweden Food Arena i förstudien och representerar SISP, Swedish Incubators & Science Parks. Han pekar på bristerna i dagens innovationssystem, men vill lyfta möjligheterna som förstudien visar på.

– Ordet ”system” betyder ”komponenter som är utformade för att tillsammans verka för ett gemensamt mål”. Förstudien tar fram förslag på hur det ska gå till, berättar han.

– I och med förstudien vill vi visa hur vi kan möjliggöra att fler innovationer kommer till stånd genom att på ett bättre sätt samla och tillgängliggöra de offentliga resurser som finns runt om i Sverige för livsmedelskedjans entreprenörer, från primärproduktion till måltid.

 ”Syftet är att ta fram förslag på hur innovation kan stimuleras och stöttas på ett mer enhetligt och effektivt sätt för att möjliggöra en hållbar utveckling och en konkurrenskraftig livsmedelskedja.”

 TIPS FÖR DIG SOM JOBBAR ELLER VILL JOBBA MED INNOVATION

Om du är entreprenör i din egen verksamhet eller intraprenör (som idérik anställd i en verksamhet som någon annan äger) och är lockad av det här med innovation, så kommer här några saker att tänka på:

1. En innovation är en idé som, när den realiseras, löser ett problem eller tillvaratar en möjlighet! Det kan vara en metod, ett sätt att organisera, en produkt eller en unik affärsmodell. Tips: Tänk ”om man skulle gjort det här på ett annat sätt, hur hade det gått till?”.

2. Hittar du ett problem som många har är chansen att din idé blir en framgångsrik affär större. Tips: fråga dem som har problemet hur stort de upplever att det är och försök uppskatta hur många som har det i Sverige, i världen.

3. Finns det inte några andra eller bättre lösningar på problemen än den idén du har, så är möjligheterna att lyckas större. Tips: Googla, det ger en snabb bild av hur unik din idé är.

4. Beskriv vilka behov din idé tillgodoser och vilka fördelar den har jämfört med befintliga lösningar. Tips: ta kontakt med en företagsinkubator i din region för att få hjälp att komma vidare (du hittar dem på www.sisp.se)

5.Om ni tillsammans ser en potential i din idé får du tillgång till de resurser som krävs för att testa, utveckla och tjäna pengar på den!