17 juni, 2021

Maten är en viktig nyckel till en hållbar framtid

Lantbrukare, livsmedelsföretagare och forskare är eniga om att matsystemet behöver transformeras för att bli mer hållbart – för vår ekonomi, hälsa och miljö.

Vinnova gör nu en satsning på lösningar som förbättrar förutsättningarna för framtidens goda och hållbara växtbaserade vardagsmat.

– Den här utlysningen är ett resultat av vårt Vinnova-finansierade projekt ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena”. I början av året genomförde vi två workshops tillsammans med 60-tal personer från 41 företag där vi bland annat identifierade behovet av ökad kunskap om hur vi kan processa svenska råvaror och utveckla mer goda och näringsriktiga livsmedelsprodukter, säger Kerstin Eriksson, innovationsledare Sweden Food Arena.

Syftet med utlysningen är att skapa bättre förutsättningar för hela värdekedjan – från odling, via förädling, till handel och konsument i skiftet mot mer växtbaserad mat. Både efterfrågan och utbudet av växtbaserad vardagsmat ökar, men få av produkterna är baserade på svensk råvara och förädlade i Sverige. Svenska baljväxter skickas idag utomlands för att förädlas till proteinmjöl som kan användas i växtbaserade produkter. Det saknas även anläggningar för att processa och förpacka serveringsfärdiga baljväxter i Sverige.

– Just processkunnandet och behovet av ökade investeringar i processanläggningar är en viktig pusselbit för att kunna öka produktionen i Sverige och minska vårt importberoende av sojaproteiner. Där har Sweden Food Arena en viktig funktion att fylla, oavsett om du är en stor eller liten företagare så kan vi hjälpa till att hitta och bygga samarbeten med andra aktörer, säger Kerstin Eriksson.

Genom dialoger med över 300 personer från olika sektorer i matsystemet har Vinnova ringat in fyra områden med potential att förändra systemet: framtidens matproduktion, framtidens mat, framtidens handel och framtidens offentliga måltider. Vinnova gör nu olika satsningar för att främja innovation inom livsmedelsområdet.

– Maten kan bidra till att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som den ger oss jobb och livskvalitet. För att lyckas med det krävs innovation och samarbete på alla nivåer i samhällen. I Arenan bygger vi en livsmedelskedja där alla sitter runt samma bord för att gemensamt utveckla matproduktionen för framtiden, säger Kerstin Eriksson.

Fram till den 7 september finns möjlighet att ansöka hos Vinnova om upp till en halv miljon kronor för att undersöka och utveckla en idé i tidigt stadie, och upp till tre miljoner kronor för att vidareutveckla och testa en lösning.

Vill du ha hjälp att hitta företag och forskare för att tillsammans göra en ansökan till Vinnova, kontakta Kerstin Eriksson, kerstin.eriksson@swedenfoodarena.se

Länk till Vinnovas utlysning