24 oktober, 2019

Från stuprör till hängränna – att skapa förändring genom missions

För att lösa de samhällsutmaningar vi står inför i dag krävs att flera aktörer arbetar tillsammans. En metod för detta är det så kallade missionsinriktade angreppssättet som just nu testas på flera håll, bland annat hos Sweden Food Arena. Om detta berättar vi i senaste avsnittet av Vinnovas podd Innovation.

Tillsammans med Allan Larsson, vice ordförande för EU-kommissionens Mission Board för klimatneutrala och smarta städer, och Andrea Råsberg, Vinnovas strategiska designteam som ansvarar för myndighetens arbete med missions, pratade Sweden Food Arenas verksamhetsledare Marie Gidlund missions. Hela poddavsnittet finns tillgängligt här.

Det är en utmaning att ta helhetsgrepp om ett helt system och få alla som deltar att känna att de har en viktig roll att spela – inte minst för Arenan, som är något så unikt som en samverkan från råvara till butikshylla, berättar Marie. Dessutom är det bråttom till 2030. Missions möjliggör förflyttning från stuprörstänk, med avgränsade kompetensområden, till hängrännor, med bredare och fler kompetenser, kunskaper och organisationer.

Sweden Food Arenas arbete med missions började i maj när Arenan deltog i en föreläsning med Dan Hill på Vinnova. Under hösten har fem missions definierats inom Arenan och nu inleds nästa steg att samla in företagens tankar och behov kopplade till respektive mission. I september genomfördes en Vinnovaledd workshop, där ett 20-tal företag från livsmedelsbranschen deltog och man spånade kring bland annat hälsa, unika smaker och samarbeten. Detta har sedan sammanställts och resulterat i fyra rubriker: vilka forskningsfrågor ska vi fokusera på, vilka lagar och regler behöver ses över, hur ska vi arbeta med kommunikation, samt vilka stöd behöver företagen för att lyckas med omställningen. Under hösten kommer ytterligare ett antal workshops äga rum och det har visat sig att missioner är ett utmärkt sätt att samla olika aktörer för att tillsammans nå de ambitiösa mål som Arenan och dess signerade parter strävar efter att nå till 2030.

Från internationellt arbete med missions inom livsmedelsområdet anser Marie att vi kan inspireras av Nederländerna, Danmark och Irland, där inte minst de sistnämnda på bara tio år gått från basnäring till innovativ tillväxtnäring. Med förutsättningar som god djurhållning, låg användning av antibiotika, stora kvantiteter oanvänd mark, ren luft och rent vatten samt stor erfarenhet av både industri och handel har den svenska livsmedelsbranschen ett bra utgångsläge för att göra samma resa. Det är också det mål Marie och Sweden Food Arena har till 2030. Med engagemang från Vinnova och andra myndigheter, politik och akademi har vi alla chanser att lyckas.