17 juni, 2022

Dags att satsa på automation och robotisering?

Behoven av kostnadseffektiva automationslösningar är stora inom livsmedelsindustrin.

Ett sätt att utforska möjligheterna med framtida möjliga automationslösningar är att ingå i projektkonsortier där andra företag, forskare och experter ingår. Fördelarna är flera:

  • Det uppstår idéutbyte och ett lärande mellan aktörerna. Du märker snabbt att du inte är ensam och du får ta del av andras tankar och lösningar.
  • Det handlar inte alltid om långa projekt. Ibland räcker det med en förstudie (vanligen 6 månader) för att ta fram användbara resultat som bidrar till förberedelsearbetet. Du kan använda dessa mindre projekt för att testa idéer, utvärdera genomförbarheten och få indikation på vilken eller vilka vägar som är tänkbara framåt, förstå vad som är viktig och ta fram ett beslutsunderlag inför nästa steg.
  • I de allra flesta projekten handlar det endast om att du investerar din tid.
  • Det är en risk-fri miljö. Inom varje projekt upprättas ett samarbetsavtal mellan ingående parter för att i största möjliga mån skydda idéer och känslig information.

Sweden Food Arena planerar nu att sätta samman nya projektkonstellationer kring tematiska utmaningar som företagen själva identifierat för att i nästa steg matcha med forskare och experter som söker medel från olika kommande utlysningar. Tänkbara utmaningar som hittills identifierats är följande:

  • Behovet av flexibla och mångsidiga gripverktyg
  • Nya affärsmodeller för att dela automationsutrustning
  • Automatiserade lösningar för att öppna färdigförpackade produkter med produktionsfel från produktionslinan – ”Rework”
  • Utbildningar inom automation
  • Utveckling av kostnadseffektiva automationslösningar till ett överkomligt pris för små och medelstora företag

Första projektidén som kommer att tas vidare är Rework där ambitionen är att lösa problemet med att återvinna färdigpackade produkter med produktionsfel och att återintroducera produkten i förpackningsprocessen för att på så vis både minska matsvinnet och minska kostnaderna för företaget.

Om du är intresserad av att ingå i ett samarbetsprojekt kopplat till ovanstående områden, eller om du har egen fråga, tveka inte att höra av dig till Kerstin Eriksson på Sweden Food Arena.

Tips på utbildningar

Utbildning i beställarkompetens inom automation och robotisering för små och medelstora företag. Management utbildning 1 dag IUC

Utbildning för medarbetare, två-dagars kurs inom automation och robotisering med fördjupning. Medarbetarutbildning 2 dagar IUC

Nätverk

Om du jobbar med automation och vill hänga med i utvecklingen, delta i seminarier, nätverk mm, rekommenderar vi följande webbsida: https://www.automationregion.com/

Sweden Food Arenas projektsatsning

Se webbinarium och presentationer här