8 juni, 2020

Forskningens och innovationens roll i framtidens matsystem

I början av juni lanserade ICA plattformen Röster för ett hållbart matsystem – en hemsida där ett antal personer ger sin syn på olika frågors roll för att åstadkomma det, bland annat Sweden Food Arena och Marie Gidlund, som understryker att svensk livsmedelssektors innovationsförmåga måste bli bättre.

Hemsidan, som finns nåbar här, tar avstamp i ICA:s framtidsrapport Matrevolutionen (nåbar här), som redogör för de förändringsområden som kan ha störst positiv effekt för ett hållbart matsystem. Utifrån rapporten berättar olika personer om sina perspektiv på frågor av vikt för ett framtida matsystem. Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet, pratar om klimatfrågan, och Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF, beskriver hur samarbete skapar möjligheter. Den som är intresserad av vilken roll rätt verktyg spelar, lyssnar med fördel in Gisela Pinto, som ansvarar för lokala leverantörer hos ICA.

I egenskap av verksamhetsledare för Sweden Food Arena och med ambition att främja innovations- och forskningsgraden inom livsmedelssektorn, talar Marie Gidlund om forskningens roll i sammanhanget. Marie beskriver ett antal utmaningar, såsom att 80 procent av alla livsmedel kommer att konsumeras i städer år 2050, som hon menar att vi behöver hantera genom ett tredelat angreppssätt: tänka nytt, tänka snabbt och tänka stort. Då kan livsmedelsbranschen bli 20-talets nya, innovativa tillväxtnäring.

Se hela klippet med Marie Gidlund här!