25 maj, 2020

Fazer följer upp fullkornsprojekt

Tjej samlar och plockar ihop vete från ett vetefält

När samarbetsprojektet ”Morgondagens spannmålskonsumtion” initierades av Chalmers i början av 2019 var syftet att inspirera till ökade fullkornsintag. Nu när projektet går in i sin andra fas ska lösningar testas och utvecklas av medverkande aktörer. Ulrika Gunnerud, senior research manager på Fazer, berättar om hjärtefrågan som kan förbättra den svenska folkhälsan.

I dag äter nio av tio svenskar för lite fullkorn trots att forskning tydligt pekar ut fullkorn som den viktigaste komponenten i en kost som förebygger ohälsa. Med syfte att vända trenden sjösattes samarbetsprojektet ”Morgondagens spannmålskonsumtion” – ett projekt som initierades av forskare på Chalmers tillsammans med såväl privata som offentliga aktörer projektet för att med behovsstyrd forskning ta fram insatser för att öka svenskars fullkornsintag. Det sker inom ramen för Vinnovas program ”Utmaningsdriven Innovation”.

– Vi måste jobba på ökat intag och det gäller att hitta nya eller förändra befintliga produkter och skapa nya innovationer, säger Ulrika.

Dansk inspiration

Förutom att driva på utvecklingen av fullkornsprodukter består lösningarna av att öka och förbättra kommunikationen om fullkorns koppling till god hälsa samt att göra fullkornsprodukter mer tillgängliga. Här har det danska initiativet Fuldkornspartnerskabet från 2007 fungerat som inspirationskälla. Projektet lyckades öka danskarnas fullkornsintag från 32 till 63 gram per dag – bara några gram ifrån den de nordiska rekommenderade dagsintaget om 75 gram.

Fazer jobbar i dag parallellt med flera olika forskningsprojekt som rör hälsa och fibrer, men detta är det första med helhetsfokus på fullkorn.

– Fazer har varit med i många forskningsprojekt med forskarna från Chalmers, så de visste vilka typer av frågor vi är intresserade av och att fullkorn är en stor del av vårt produktsortiment, då vi har många spannmålsbaserade produkter. De vet att vi är intresserade av forskning och innovation, så när vi blev kontaktade tyckte vi att det var ett toppenprojekt, säger Ulrika.

Projektets första fas: initiering

Projektets första del, initiering, fortlöpte under 2019 och avsåg identifiera såväl samarbetspartners som arbetssätt. För Fazer var det dels ett samarbete med nya aktörer.

– Vi tog ett brett tag för att hitta rätt aktörer från privat sektor, akademi och offentlig sektor. Vi jobbar mot offentlig sektor med upphandling men inte med forskning, vilket var lite annorlunda. Vad vi erbjuder exempelvis skolor eller sjukhus är viktigt och där behövs ett privat–offentligt partnerskap för att nå grupperna.

Ulrika berättar att Fazer har lång erfarenhet av spannmålsbaserade produkter och forskning, vilket var en aspekt de tog med sig in i projektet. Hon anser att samarbetet blir viktigt för att säkerställa att forskningen når utanför universiteten, så att kunskapen kan omvandlas till produkter.

– Hälsa och innovation är hjärtefrågor för oss. Projekt är viktiga för att öka vår kunskap och koppla på kommunikationen för att få in projektet som del av vårt arbete, förklarar Ulrika.

Projektets andra och tredje faser: samverkan och implementering

Den andra delen, samverkansprojekt, väntar på klartecken från Vinnova i juni för att officiellt kunna starta i september.

– Det kommer löpa under en tvåårsperiod, där det gäller att hitta nya innovationer i alla led för att öka fullkornsintaget. Innovationer behöver inte vara produkter i sig, utan kan vara arbetssätt eller upphandlingsformer, säger Ulrika.

Tredje och sista delen blir implementering och att få ut innovationerna på företagen i större skala, så att de ska bli självgående i utvecklingsprojekt och kommer nära konsumenterna. Att forskning och innovation inom branschen har ökat är en bild som Ulrika delar.

– Det är mycket tack vare att hela processen ökar. De stora företagen har länge haft resurser att lägga på forskning, men de små och mellanstora företagen har saknat detta. Att samarbeta kan vara ett alternativ att få ta del av forskning även om man är ett litet företag. Det gäller att se bortom produktutveckling och samarbeta framåt i de stora frågorna, avslutar Ulrika.