7 maj, 2020

I Coronakrisen: Arenan kompletterar inspel till forskningspropositionen

 

I dagarna har Arenan skickat in ett kompletterande underlag till sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020 med anledning av Coronakrisen.

Skrivelsen, som är adresserad till utbildningsdepartementet, framhåller livsmedelskedjans betydelse för att möta stora samhällsutmaningar. Vårens Coronakris har tydliggjort att en väl fungerande produktion och distribution av mat i goda tider säkerställer att vi klarar oss i kristider.

Den 20 mars beslutade regeringen att klassificera hela livsmedelskedjan som en samhällsviktig verksamhet. Detta beslut föranleder Arenan att än en gång lyfta sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen och behovet att stärka forskning- och innovation i livsmedelskedjan är mer relevant än någonsin. De fem förslagen – se nedan – skapar förutsättningar för en ökad konkurrenskraft och hållbarhet. Genom en långsiktig och gemensam satsning och prioritering kan vi dessutom utveckla en livsmedelsproduktion som bättre klarar kriser och bidrar till förstärkt försörjningsförmåga.

  1. Riktad och långsiktig satsning på Sveriges nya tillväxtbransch – livsmedel
  2. 20-talets strategiska innovationsprogram, samordning och samhandling
  3. Europeiska forskningssatsningar
  4. Tillväxt hos företagen i olika skeenden
  5. En forskarskola för livsmedel, anpassad till företagens förutsättningar

För att ta del av det kompletterande underlaget, se här. Åtkomst till Arenans inspel till den forskningspolitiska propositionen för 2020 finns här.