Hälsa är en global megatrend bland konsumenter men samtidigt har det kanske aldrig varit så svårt att äta rätt som nu.

Det finns många budskap om vad som egentligen är hälsosam mat och många konsumenter menar att det är svårt att veta vad produkterna innehåller.    

Grön smoothie, ett barn som äter chiapudding med blåbär samt röda linser i en tygpåse
Grön smoothie, ett barn som äter chiapudding med blåbär samt röda linser i en tygpåse

Hälsa är en global megatrend bland konsumenter men samtidigt har det kanske aldrig varit så svårt att äta rätt som nu.

Det finns många budskap om vad som egentligen är hälsosam mat och många konsumenter menar att det är svårt att veta vad produkterna innehåller.    

Ökning av övervikt

Trots hälsotrenden sker det en ökning av övervikt och fetma i världen vilket gör att allt fler får diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar som ger ökade vårdkostnader i samhället.

Konflikt mellan hälsa och smak

En av de stora utmaningarna är konflikten mellan hälsosam mat och en god smakupplevelse. Produkter som har ett högre innehåll av det som vi bör äta mindre av såsom mättat fett, socker och salt  har ofta en högre konsumentacceptans än dess motsvarigheter och vi har generellt ett för lågt intag av det vi bör äta mer av såsom frukt, grönsaker, fullkorn och fisk.

Stora möjligheter

Hälsa och smak är ett område där det finns stora möjligheter för ett samarbete som ger oss bättre förutsättningar att utveckla livsmedel med en tydlig hälsoprofil och hög kulinarisk upplevelse.

FEM DELOMRÅDEN

Hälsosammare mat

Hälsosam mat måste vara attraktiv för konsumenten såväl prismässigt som sensoriskt. Här finns det en stor potential för utveckling för livsmedelssektorn.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • Både svenska och internationella konsumenter har god kunskap om vad som är hälsosam mat och det finns också en tydlig bild hos livsmedelssektorn vilka mervärden konsumenter ser med de svenska livsmedlen.

 • Sverige är ett föredöme när det gäller att producera, marknadsföra och sälja högprofilerad kvalitetsmat som bygger på hälsa, hållbarhet och omsorg. Detta har lett såväl till ett förbättrat hälsoläge som till starkare försäljning/export av svenska livsmedel.

 • Livsmedelssektorn har större möjligheter att kommunicera de svenska livsmedlens fördelar, både inom hälsa och hållbarhet.

 • Det finns en rad avslutade och pågående FoI-projekt som lett till förbättrat kunskapsläge och nya möjligheter vad gäller produkter, koncept och märkning. Konkreta produkter/råvaror ämnade för de nya marknaderna har utvecklats och finns nu på marknaden.

Mat för olika målgrupper

Syftet med området är att skapa förutsättningar för att optimera kosten för olika målgrupper där kosten på relativt kort sikt kan ha avgörande betydelse för livskvaliteten och hälsan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • Både svenska och internationella konsumenter har god kunskap om vad som är hälsosam mat och det finns också en tydlig bild hos livsmedelssektorn vilka mervärden konsumenter ser med de svenska livsmedlen.

 • Sverige är ett föregångsland för god hälsa där följsamheten till kostråden är hög. Detta medför ett långt liv fritt från välfärdssjukdomar. Vi ser att kostnaderna för välfärdssjukdomar har minskat signifikant och vi ser att Sverige skall bli världsledande i export av hur vi får till detta.

 • Den starka digitala och teknologiska utvecklingen gör att vi går mot mer och mer individuella kostråd och vi ser att flera preventiva och terapeutisk livsmedelsbaserade koncept tas fram som starka konkurrenter till medicinering. I dessa koncept står sensorik och matglädje i centrum i tillägg till en stark förankring i den Nordiska kosten.

 • Hög kompetens inom hela livsmedelskedjan går hand i hand med framgångsrikt innovationsarbete vilket skapar nationell tillväxt.

Mat för olika målgrupper

Syftet med området är att skapa förutsättningar för att optimera kosten för olika målgrupper där kosten på relativt kort sikt kan ha avgörande betydelse för livskvaliteten och hälsan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • Både svenska och internationella konsumenter har god kunskap om vad som är hälsosam mat och det finns också en tydlig bild hos livsmedelssektorn vilka mervärden konsumenter ser med de svenska livsmedlen.

 • Sverige är ett föregångsland för god hälsa där följsamheten till kostråden är hög. Detta medför ett långt liv fritt från välfärdssjukdomar. Vi ser att kostnaderna för välfärdssjukdomar har minskat signifikant och vi ser att Sverige skall bli världsledande i export av hur vi får till detta.

 • Den starka digitala och teknologiska utvecklingen gör att vi går mot mer och mer individuella kostråd och vi ser att flera preventiva och terapeutisk livsmedelsbaserade koncept tas fram som starka konkurrenter till medicinering. I dessa koncept står sensorik och matglädje i centrum i tillägg till en stark förankring i den Nordiska kosten.

 • Hög kompetens inom hela livsmedelskedjan går hand i hand med framgångsrikt innovationsarbete vilket skapar nationell tillväxt.

Optimala processer

Syftet med detta område är att bevara näringsämnen och smaker genom alla processled för att producera högkvalitativa, resurseffektiva svenska livsmedel i industriell skala. Området fokuserar på processutformning och teknologiutveckling för hälsa och smak. Det kan till exempel innebära val av råvaru-, process-, förpacknings- och lagringsalternativ med koppling till påverkan på smak och hälsa.

ÖNSKAT LÄGE 2025
 • Den svenska livsmedelssektorn ligger i framkant vad gäller teknologiutveckling och kan tack vare det ta fram nya produkter som överträffar konsumenters förväntningar världen över.

 • Svenska livsmedel kännetecknas av transparens, erkänt hög livsmedelssäkerhet och hög kvalitet.

 • Produkt- och processutveckling har resulterat i mer resurseffektiva och hållbart producerade, målanpassade produkter.

 • Nya produkter har utvecklats med egenskaper som möjliggörs av alternativa tekniker eller tekniker som används i andra industrigrenar.

Sensorik

De sensoriska egenskaperna hos en produkt uppstår i samspelet mellan produkten och människan. I produkten handlar det om hur produktens olika beståndsdelar samspelar vid tillverkningsprocessen, lagring, transport, tillagning och inte minst själva ät-tillfället.

ÖNSKAT LÄGE 2025
 • Livsmedelssverige har insett hur viktig sensoriken är för vår sektor och prioriterat upp sensorikverksamheten genom hela kedjan.

 • Genom vår nya kunskap om multisensoriska effekter och hur olika komponenter påverkar varandra genom förstärkning eller dämpning har vi ett nytt kraftfullt verktyg för nya tillverkningsprocesser samt produktutveckling där sensoriken är en nödvändig del.

 • Vi använder relevanta och validerade sensorikmetoder i produktutveckling, kvalitetskontroll, konsumentinsikter och marknadsföring.

 • Sensorik är välkänt bland allmänheten och en viktig del av utbildningen, både på avancerad- och grundnivå samt i grundskolan.

 • Vi har nyttjat digitalisering och e-handel och utvecklat ett tydligt smakspråk vilket gjort att vi återigen är en ledande sensoriknation.

Sensorik

De sensoriska egenskaperna hos en produkt uppstår i samspelet mellan produkten och människan. I produkten handlar det om hur produktens olika beståndsdelar samspelar vid tillverkningsprocessen, lagring, transport, tillagning och inte minst själva ät-tillfället.

ÖNSKAT LÄGE 2025
 • Livsmedelssverige har insett hur viktig sensoriken är för vår sektor och prioriterat upp sensorikverksamheten genom hela kedjan.

 • Genom vår nya kunskap om multisensoriska effekter och hur olika komponenter påverkar varandra genom förstärkning eller dämpning har vi ett nytt kraftfullt verktyg för nya tillverkningsprocesser samt produktutveckling där sensoriken är en nödvändig del.

 • Vi använder relevanta och validerade sensorikmetoder i produktutveckling, kvalitetskontroll, konsumentinsikter och marknadsföring.

 • Sensorik är välkänt bland allmänheten och en viktig del av utbildningen, både på avancerad- och grundnivå samt i grundskolan.

 • Vi har nyttjat digitalisering och e-handel och utvecklat ett tydligt smakspråk vilket gjort att vi återigen är en ledande sensoriknation.

Svenska råvaror på export

Med fokus på svenska vegetabiliska råvaror ska vi utveckla hållbara och hälsosamma livsmedel som sätter Sverige på kartan som innovativ livsmedelsexportör.

ÖNSKAT LÄGE 2025
 • Svenska konsumenter har gått över till en kost dominerad av vegetabilier för att det är gott, hälsosamt och bra för miljön.

 • Den svenska smaknormen har breddats och de goda umami-smakerna kommer från nya spännande kombinantioner.

 • Det svenska utbudet av vegetabilier är cirka 10 gånger bredare och djupare än idag.

 • Svenska livsmedel har ett högt anseende i världen, för att de är nyskapande och ger goda upplevelser. Att de är hälsosamma och hållbara är en hygienfaktor.